svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

กทม.เตรียมปรับโบกี้รถไฟ เป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่สำรวจโรงซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า สถานีกลางบางซื่อ เพื่อใช้เป็นศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วยโควิด สีเขียว

27 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงายว่า ที่โรงซ่อมบำรุงรถไฟ สถานีกลางบางซื่อ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่พร้อมด้วยนายสมพงษ์ เวียงแก้ว ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสำรวจความพร้อมจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิดสีเขียว

เตรียมปรับโบกี้รถไฟ เป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิดสีเขียว

โดยจากการสำรวจเบื้องต้นจะใช้รถไฟตู้นอน จำนวน 15 โบกี้ๆละ 16 เตียง เพื่อปรับเป็นศูนย์พักคอย โดยสามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 240 เตียง อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการปรับสภาพภายในโบกี้ให้มีความเหมาะสม เช่น ติดมุ้งลวดบริเวณหน้าต่าง ติดตั้งระบบน้ำและไฟ  พร้อมจัดสร้างห้องน้ำห้องสุขาภายนอกโบกี้เพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย รวมทั้งกรุงเทพมหานครจะได้ขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทยยกเว้นการจัดเก็บค่าไฟและค่าน้ำเพื่อแบ่งเบาภาระรฟท. ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถเปิดรับผู้ป่วยได้ภายในวันที่ 30 ก.ค.64

เตรียมปรับโบกี้รถไฟ เป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิดสีเขียว

เตรียมปรับโบกี้รถไฟ เป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิดสีเขียว

สำหรับภาพรวมการฉีดวัคซีน ขณะนี้กรุงเทพมหานคร สามารถฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนได้แล้วกว่าร้อยละ 60 ของประชากรทั้งหมด และคาดว่าจะฉีดได้ครบร้อยละ 70 ตามเป้าหมายที่กำหนดในเร็วๆ นี้ ซึ่งจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้แก่ประชาชน โดยหากได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุขมาเพิ่มเติม ทั้ง 25 หน่วยฉีดวัคซีนของกรุงเทพมหานครก็พร้อมในการให้บริการประชาชนต่อไป

เตรียมปรับโบกี้รถไฟ เป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิดสีเขียว

ข่าว : เนชั่นออนไลน์
ภาพ : ส่วนประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร