svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

รอรับได้เลย!โอนเงินวันแรก ช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 ใน 14 จ. ภาคเหนือ

24 พฤศจิกายน 2565
1.7 k

"ธ.ก.ส." คิกออฟ โอนเงินช่วยเหลือ ชาวนา ไร่ละ 1,000 และ เงินโครงการประกันราคาข้าว 6 งวด พร้อมกันเป็นวันแรก โดยวงเงินรวมทั้ง 2 โครงการกว่า 5.5 หมื่นล้านบาท

24 พฤศจิกายน 2565 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้จัดกิจกรรม Kick off มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ และ พัฒนาคุณภาพผลผลิต เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66  ใน ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้วงเงินรวม 81,265 ล้านบาท ซึ่งมีเกษตรกร ได้รับประโยชน์ จำนวน 4.68 ล้านครัวเรือน ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 กันยายน 2566 โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือจาก  2 โครงการ ในวันนี้เป็นวันแรก ประกอบด้วย

1.โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและภัยธรรมชาติ โดยประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ได้แก่

-  ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน

-  ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

-  ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน

-  ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน

-  ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

โดย ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชี ของเกษตรกรโดยตรง ตามข้อมูลที่ได้รับจาก กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นจำนวนงวดที่ 1-6 ในรอบแรก สำหรับเกษตรกร ที่แจ้งวันเก็บเกี่ยว ก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 รวมทั้งสิ้น 1.68 ล้านครัวเรือน จำนวนเงิน 4,516.88 ล้านบาท

 

2. โครงการจ่ายเงินช่วยเหลือ เกษตรกร ค่าบริหารจัดการ และ พัฒนาคุณภาพผลผลิต เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวการผลิต 2565/66 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน ยอดจ่ายทั้งประเทศ รวม 4.295 ล้านครัวเรือน จำนวนเงิน 50,617.045 ล้านบาท พร้อมจ่ายเงิน ตามแผนการโอนเงิน ส่งถึงมือเกษตรกร ดังนี้

24 พ.ย. 2565  ในพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ตาก เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำพูน  จำนวน  804,017 ครัวเรือน วงเงิน 10,015.485 ล้านบาท

25 พ.ย. 2565 ในพื้นที่ จังหวัดลำปาง น่าน แพร่ อุดรธานี ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และ จังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน 985,871 ครัวเรือน วงเงิน 10,841.001 ล้านบาท

26 พ.ย. 2565 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ นครราชสีมา และจังหวัดยโสธร จำนวน 978,459 ครัวเรือน วงเงิน 11,036.883 ล้านบาท

27 พ.ย. 2565 ในพื้นที่ จังหวัดหนองบัวลำภู หนองคาย มุกดาหาร บึงกาฬ ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และจังหวัดชัยภูมิ  จำนวน  980,489 ครัวเรือน วงเงิน  11,369.183 ล้านบาท

28 พ.ย. 2565 ในพื้นที่ จังหวัดอำนาจเจริญ  ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี กระบี่ ชุมพร พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล ก.ท.ม. และจังหวัดเลย จำนวน 546,458 ครัวเรือน วงเงิน 7,354.491 ล้านบาท

ทั้งนี้ เกษตรกร สามารถตรวจสอบ ผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile และ A-Mobile Plusตลอด 24 ชั่วโมง และ จะมีข้อความแจ้งเตือน เงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect รวมถึง สามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ

รอรับได้เลย!โอนเงินวันแรก ช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 ใน 14 จ. ภาคเหนือ