svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

จับตาวาระ ครม. ท่าที “บิ๊กตู่” อนาคตเส้นทางการเมือง

22 พฤศจิกายน 2565
216

จับตาวาระ! การประชุม ครม.ที่น่าสนใจ ประกาศความสำเร็จจัดประชุม “เอเปค” และท่าที “พล.อ.ประยุทธ์” กับอนาคตเส้นทางการเมืองหลังจากนี้

 

22 พฤศจิกายน 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สำหรับวาระการพิจารณาและเพื่อทราบ ดังนี้

-กระทรวงการคลัง ขอทบทวนมติ ครม.เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) Re-Open ธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม

-กระทรวงมหาดไทย ขอปรับลดปริมาณงานภายใต้โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส.9.3) และโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 1 (คพจ.1)

-สำนักงานคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) เสนอร่างนโยบายและแผนบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ.2566-2580)

-กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ.อื่นที่เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา รวม 4 ฉบับ

-กระทรวงการต่างประเทศ เสนอการขอความเห็นชอบให้ไทยร่วมรับรองข้อมตเรื่อง " Investing in the core Structure of I0M ขององค์การระหว่างประเทศการโยกย้ายถิ่นฐาน และการยืนยันข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรีเรื่องการจ่ายเงินค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่น...

-กระทรวงทรัพยากรฯเสนอเอกสารผนวกท้ายตราสารเพื่อเสริมส้ร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

EANET [ Text for the supplementary Document (ANNEX) to the instrument for the Strengthening the EANET

-กระทรวงอุตสาหกรรม ขอแก้ไขสัญญาร่วมทุนจัดตั้ง บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เสนอร่างพ.ร.บ.ความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ.

-เรื่องเพื่อทราบ อว.รายงานความคืบหน้าการดำเนินการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG และการขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการขับเคลื่อนดศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี จะรายงานผลการจัดประชุมเอเปค 2022 ที่ประเทศไทยเพิ่งเป็นเจ้าภาพในที่ประชุม ครม.ด้วย

นอกจากวาระเรื่องต่าง ๆ ที่ ครม.จะพิจารณาแล้ว ยังต้องจับตาท่าทีของ พล.อ.ประยุทธ์ ที่จะประกาศอนาคตทางการเมือง หลังมีกระแสข่าว เข้าลา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และเตรียมย้ายสังกัดไปพรรครวมไทยสร้างชาติ ซึ่งมีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นหัวหน้าพรรค ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนหลังประชุม ครม.เสร็จสิ้น