background-defaultbackground-default
ประชาชน 17 ล้านราย ยืนยันสิทธิ 'คนละครึ่ง' เฟส 5

ประชาชนกดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 จำนวน 16.39 ล้านราย จากจำนวนประชาชนรายเดิมฯ ทั้งสิ้น 26.27 ล้านราย สำหรับประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการฯ ระยะที่ 4 มีการลงทะเบียนเข้าร่วมครบจำนวน 2.30 แสนรายแล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง (โครงการฯ) ระยะที่ 5 โดยจากข้อมูลสะสม ณ วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 น. มีประชาชนรายเดิมที่เคยใช้สิทธิโครงการฯ ระยะที่ 4 (ประชาชนรายเดิมฯ) กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 จำนวน 16.39 ล้านราย จากจำนวนประชาชนรายเดิมฯ ทั้งสิ้น 26.27 ล้านราย สำหรับประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการฯ ระยะที่ 4 (ประชาชนรายใหม่ฯ) ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมครบจำนวน 2.30 แสนรายแล้ว

ประชาชน 17 ล้านราย ยืนยันสิทธิ 'คนละครึ่ง' เฟส 5

ประชาชน 17 ล้านราย ยืนยันสิทธิ 'คนละครึ่ง' เฟส 5

ส่วนประชาชนรายเดิมฯ ที่ยังไม่ได้กดยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตังยังสามารถทยอยกดยืนยันสิทธิโครงการฯ ระยะที่ 5 ได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะสามารถเริ่มใช้จ่ายได้

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 ทั้งนี้ จะต้องใช้จ่ายครั้งแรกผ่านเป๋าตังภายในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น. มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ

 

สำหรับประชาชนรายใหม่ฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 สำเร็จแล้ว ก็จะเริ่มใช้จ่ายได้ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เช่นกัน โดยท่านที่ได้รับการแจ้งยืนยันสิทธิ

ประชาชน 17 ล้านราย ยืนยันสิทธิ 'คนละครึ่ง' เฟส 5

ก่อนวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 จะต้องใช้จ่ายครั้งแรกผ่านเป๋าตังภายในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น. มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ หรือท่านที่ได้รับการแจ้งยืนยันสิทธิตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป จะต้องใช้จ่ายผ่านเป๋าตังภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อความแจ้งยืนยันสิทธิ ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดของโครงการฯ ระยะที่ 5 เพิ่มเติมได้ทาง www.คนละครึ่ง.com

ประชาชน 17 ล้านราย ยืนยันสิทธิ 'คนละครึ่ง' เฟส 5

 

ประชาชน 17 ล้านราย ยืนยันสิทธิ 'คนละครึ่ง' เฟส 5

 

 

สำหรับความคืบหน้าการลงทะเบียนผู้ประกอบการร้านค้าที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น ณ วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 22.00 น. มีผู้ประกอบการร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมสะสมแล้วทั้งสิ้น 335,488 ร้านค้า แบ่งเป็นผู้ประกอบการร้านค้ารายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 จำนวน 332,643 ร้านค้า และผู้ประกอบการร้านค้ารายใหม่จำนวน 2,845 ร้านค้า ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงการคลังขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่อง จนกว่ากระทรวงการคลังจะปิดรับสมัคร

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด