svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

"สมชัย" แฉ ไทม์ไลน์ "ทฤษฎีสมคบคิด ใครสมคบใคร" ขู่ยื่น ปปช. หาก 10 ส.ค. สภาฯล่ม

08 สิงหาคม 2565

สมชัย แฉ ไทม์ไลน์ "ทฤษฎีสมคบคิด ใครสมคบใคร" ขู่ยื่น ปปช.เอาผิดจริยธรรมร้ายแรง หากวันที่ 10 ส.ค. ส.ส.จงใจทำสภาฯล่ม

8 สิงหาคม 2565 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่...) พ.ศ.... รัฐสภา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กวานนี้( 7 ส.ค.) ทฤษฎีสมคมคิด ว่า "ทฤษฎีสมคบคิด ใครสมคบใคร"

 

"สมชัย" แฉ ไทม์ไลน์ "ทฤษฎีสมคบคิด ใครสมคบใคร" ขู่ยื่น ปปช. หาก 10 ส.ค. สภาฯล่ม

 

21 ก.ค. 2565  สมศักดิ์ เทพสุทิน พปชร. บอก สูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ยังไปไม่ไกล กลับมาใช้หารร้อยได้

 

27 ก.ค. 2565 ประชุมร่วมรัฐสภา พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย ได้ 2 มาตรา สภาล่ม เพราะไม่ครบองค์ประชุม เวลา 15.46 น.

 

1 ส.ค. 2565 สุทิน คลังแสง เพื่อไทย แถลงผลประชุมวิป 3 ฝ่าย ไม่เลื่อนวาระร่าง พ.ร.ป.ส.ส. ขึ้นมาแทนร่าง พ.ร.บ. กำหนดเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม  เพราะหากไม่เสร็จในวันที่ 2-3 ส.ค. 2565  นายชวน หลีกภัย ได้กำหนดให้ประชุมร่วมอีกในวันที่ 9 และ 10 ส.ค. 2565  สามารถเสร็จทันแน่นอน  ไม่มีอะไรต้องกังวล

 

2 ส.ค. 2565 ประชุมร่วมรัฐสภา พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย ครบ 45 มาตรา ลงมติในวาระที่สามได้ ในเวลา 19.11 น. หลังจากลุ้นเรื่องการครบองค์ประชุมทั้งวัน

 

3 ส.ค. 2565 ประชุมร่วมรัฐสภา พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.กำหนดเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม ได้ 7 มาตรา ไม่สามารถลงมติมาตรา 8 ได้ หลังจากรอองค์ประชุมเป็นเวลา 53 นาที ยังค้างอีก 5 มาตรา  สภาล่มเวลา 17.00 น. ขาด 7 คน

3 ส.ค. 2565 พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ส่งสัญญาณว่า ในสัปดาห์หน้า วุฒิสภาไม่สามารถประชุมร่วมกับ ส.ส. ในวันอังคารที่ 9 ส.ค. 2565 ได้ เนื่องจากมีวาระสำคัญต้องพิจารณา 

 

4 ส.ค. 2565  นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว เพื่อไทย รับสภาล่มมีนัยยะทางการเมือง การไม่เป็นองค์ประชุมและไม่ลงมติ ถือเป็นการทำหน้าที่ที่ดี

 

4 ส.ค. 2565 วิษณุ เครืองาม รองนายก ยืนยันรัฐบาลอยากให้ผ่าน แต่หากล่ม รัฐสภาต้องรับผิดชอบถูกประชาชนตำหนิ แต่เรียกร้องให้รับผิดชอบค่าน้ำค่าไฟคงไม่ได้

 

4 ส.ค. 2565 ชวน หลีกภัย ปชป. นัดวิป 3 ฝ่าย คือ ส.ว. ส.ส.รัฐบาล ส.ส.ฝ่ายค้าน  กำหนดวันประชุมร่วมรัฐสภาครั้งต่อไป พุธที่ 10 ส.ค. 2565 เพียงวันเดียวเพื่อพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. กำหนดเวลาในกระบวนการยุติธรรมที่ยังค้าง 5 มาตรา และ ร่าง พ.ร.ป. ส.ส. ที่ยังค้าง 9 มาตรา โดยฝ่าย ส.ว.ยืนยันว่า ไม่สามารถเพิ่มวันอังคารที่ 9 ส.ค. 2565 ได้ เรื่องจากวุฒิสภามีวาระสำคัญต้องพิจารณาในวันดังกล่าว

 

5 ส.ค. 2565  อนุชา นาคาศัย พปชร. ปัด พปชร-พท. ร่วมยื้อกฎหมายลูกให้ไม่ทัน 180 วัน ยันไม่มีใครชี้นำได้

 

"สมชัย" แฉ ไทม์ไลน์ "ทฤษฎีสมคบคิด ใครสมคบใคร" ขู่ยื่น ปปช. หาก 10 ส.ค. สภาฯล่ม

 

5 ส.ค. 2565  สุทิน คลังแสง เพื่อไทย  แบไต๋ หาก กม.ลูก เสร็จไม่ทันกรอบ 180 วัน พร้อมยอมรับร่างของ ครม. เหตุไม่ร่วมประชุม ไม่ใช่ขาดความรับผิดชอบ แต่เพื่อยับยั้งกฎหมาย

 

7 ส.ค. 2565 นิโรธ สุนทรเลขา พปชร. บอกวันที่ 10 ส.ค. 2565 เป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน  ส.ส.เขตส่วนใหญ่ต้องร่วมงานในพื้นที่ น่าจะไม่สามารถมาประชุมสภาได้

นอกจากนี้ยังได้โพสต์ถึง การพิจารณาร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่..) พ.ศ...ว่า เราจ่ายภาษีให้ท่านมาทำงาน ไม่ใช่ให้มาเล่นขายของ โลเลกลับไปกลับมา ดึงการประชุม ล้มการประชุมแบบไม่รับผิดชอบ

 

ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ.2563 

 

ข้อ 8  สมาชิกและกรรมาธิการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละโดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด

 

ข้อ 14 สมาชิกและกรรมาธิการต้องอุทิศเวลาให้แก่การประชุม โดยคำนึงถึงการตรงต่อเวลาและต้องไม่ขาดการประชุมโดยไม่จำเป็น เว้นแต่ในกรณีเจ็บป่วยหรือสุดวิสัย

 

ข้อ 15  สมาชิกและกรรมาธิการต้องพิจารณากฎหมาย ญัตติ กระทู้ หรือเรื่องร้องทุกข์ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนส่วนรวมโดยเร็ว

 

"หากการประชุมร่วมของรัฐสภาในวันที่ 10 สิงหาคม 2565  มีการดึงการประชุม หรือ การล้มประชุมโดยมีพรรคการเมืองใดที่มีพฤติกรรมดังกล่าว ผมขอใช้สิทธิ์ยื่นชื่อต่อ ปปช. เพื่อให้ไต่สวนความผิดฐานจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง  หาก ปปช.เห็นตรงกันและส่งศาลฎีกา  ศาลรับฟ้องต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ หากพิพากษาว่าผิด  ต้องพ้นจากตำแหน่งและตัดสิทธิทางการเมือง 10 ปี ใครอยู่ ใครไม่อยู่ ใครติดภารกิจจริง ใครไม่ติดภารกิจแต่จงใจไม่เข้าประชุม ชื่อหาไม่ยากเลยครับ"

"สมชัย" แฉ ไทม์ไลน์ "ทฤษฎีสมคบคิด ใครสมคบใคร" ขู่ยื่น ปปช. หาก 10 ส.ค. สภาฯล่ม