svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

กทม. เปิดคลินิกรักษา Long COVID ครอบคลุม 9 รพ. ตรวจสอบเงื่อนไขที่นี่

05 สิงหาคม 2565
377

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ เปิดคลินิกรักษาภาวะ Long COVID ติดตามอาการแบบ One Stop Service สำหรับผู้หายติดเชื้อโควิด บริการตรวจประเมิน วินิจฉัยให้การรักษา พร้อมส่งต่อหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ช่องทางติดต่อผ่านแอปฯ “หมอ กทม.”

5 สิงหาคม 2565 ภาวะ Long COVID พบมากขึ้น ล่าสุด นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เปิดเผยว่า เนื่องจากแต่ละคนตอบสนองต่อเชื้อโควิดแตกต่างกัน อีกทั้ง ปัญหาด้านการหายใจ เป็นปัญหาที่พบบ่อยที่สุดปัญหาหนึ่งในภาวะลองโควิด

 

ภาวะ Long COVID อาจมีการเกิดแผลเป็น พังผืดในเนื้อปอด ได้กว่าครึ่งของกลุ่มที่มีอาการมากหรือมีโรคประจำตัวอยู่ก่อน หากได้รับการตรวจวินิจฉัยที่เร็ว และได้รับการรักษาที่เหมาะสม สามารถทำให้อาการดังกล่าวหายไปและกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วขึ้น 

 

กทม. เปิดคลินิกรักษา Long COVID ครอบคลุม 9 รพ. ตรวจสอบเงื่อนไขที่นี่

 

กรุงเทพมหานคร ได้เปิดคลินิก Long COVID ในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 แห่ง โดยมีสถานที่และเวลาให้บริการ ดังนี้

 

ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00-16.0 น.

 • ณ ARI Clinic โรงพยาบาลตากสิน

 

ทุกวันอังคาร เวลา 08.00-12.00 น.

 • ณ คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
 • ณ คลินิกวัณโรค โรงพยาบาลสิรินธร

 

ทุกวันพุธ เวลา 09.00-12.00 น.

 • ณ อาคารอนุสรณ์ 20 ปี ชั้น 2 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

เวลา 13.00-16.00 น.

 • ณ ARI Clinic โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
 • ณ คลินิกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

 

ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น.

 • ณ คลินิกประกันสุขภาพ โรงพยาบาลกลาง
 • ณ คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธฺโร อุทิศ
 • ณ คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
   

กทม. เปิดคลินิกรักษา Long COVID ครอบคลุม 9 รพ. ตรวจสอบเงื่อนไขที่นี่

การเปิดคลินิกดังกล่าว เพื่อรองรับผู้ที่หายจากการติดเชื้อโควิด-19 ที่พ้นระยะเฉียบพลัน แต่ยังคงมีอาการผิดปกติในระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น หายใจลำบาก หายใจติดขัด หายใจไม่อิ่ม เหนื่อยง่าย อ่อนแรง ไอ เจ็บแน่นหน้าอก และอ่อนเพลียเรื้อรัง ซึ่งผู้ป่วยโควิดที่ได้รับการรักษาจนไม่พบเชื้อส่วนหนึ่ง ยังคงรู้สึกว่าร่างกายยังผิดปกติโดยอาการเรื้อรังที่หลงเหลืออยู่นี้ เรียกว่า ลองโควิด ("Long COVID-19" หรือ "Post COVID-19 Syndrome") 

 

การให้บริการครอบคลุมการให้คําปรึกษา การตรวจประเมิน การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือตรวจพิเศษ การวินิจฉัย การดูแลรักษา ติดตามอาการ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ อาทิ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา เป็นต้น รวมถึงการส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (ในกรณีจําเป็น)

กทม. เปิดคลินิกรักษา Long COVID ครอบคลุม 9 รพ. ตรวจสอบเงื่อนไขที่นี่

 

เบื้องต้นได้วางรูปแบบบริการผู้ป่วยนอก โดยนัดหมายการรับบริการผ่าน BFC ของโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่ง และขยายช่องทางให้บริการตรวจรักษาผ่านระบบ Telemedicine ในแอปพลิเคชัน “หมอ กทม.” เพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเบิกจ่ายค่ารักษาตามสิทธิของผู้ป่วยได้

 


กทม. เปิดคลินิกรักษา Long COVID ครอบคลุม 9 รพ. ตรวจสอบเงื่อนไขที่นี่