จับตาประชุมครม.วันนี้ 'วิษณุ' รายงานวาระลับ คืบหน้าเจรจาปมร้อน "เหมืองทองอัครา" พม.ต่ออายุเงินกู้เสริมสภาพคล่องโรงรับจำนำ 500 ล้านบาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

2 สิงหาคม 2565 การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (2 ส.ค.) ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม โดยคาดว่าจะมีการหารือกันในหลายประเด็นทั้งสถานการณ์ภายในประเทศ และสถานการณ์ภายนอกประเทศ ความเคลื่อนไหวทั้งทางเศรษฐกิจ และภูมิรัฐศาสตร์ในหลายด้าน

 

วาระสำคัญที่จะมีการรายงานให้ครม.รับทราบเป็นวาระลับ คือ ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างราชอาณาจักรไทยกับบริษัท คิงส์เกต คอนโซ ลิเดเต็ด ลิมิเต็ด  โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้รายงาน

 

สำหรับ ประเด็นข้อพิพาทของเหมืองทองอัครา ถือว่าอยู่ในความสนใจของสังคม เนื่องจากเป็นประเด็นที่ฝ่ายค้านได้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีในสภาฯหลายครั้ง สืบเนื่องมาจาก คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ที่ 72/2559 มีคำสั่งให้ปิดการดำเนินงานของเหมืองทองอัคราหรือเหมืองทองคำชาตรี ตั้งอยู่ในพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด คือ พิจิตร พิษณุโลก และ เพชรบูรณ์ ดำเนินการโดย บ.อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ บริษัทคิงส์เกตฯ  ด้วยเหตุผลทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

บริษัทคิงส์เกตฯเห็นว่า คำสั่งนี้ละเมิดข้อตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย แม้ว่าจะมีความพยายามในการเจรจาแล้วแต่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ จึงนำเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ เพื่อระงับข้อพิพาทเมื่อเดือน พ.ย. 2560 โดยเรียกร้องให้รัฐบาลไทยชดเชยค่าเสียหายกว่า 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 30,000 ล้านบาท

 

อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเสร็จสิ้นกระบวนการไต่สวนไปตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. 2563 แล้ว แต่ยังไม่มีคำชี้ขาดใดๆ เนื่องจากกระบวนการเจรจาคู่ขนานยังไม่ได้ข้อยุติ และเลื่อนการพิพากษาฯมาถึงปัจจุบัน โดยก่อนหน้านี้มีการรายงานความคืบหน้าของการเจรจาระหว่างรัฐบาลไทยกับบริษัทคิงส์เกตฯ ให้ครม.ทราบเป็นระยะๆ 

สำหรับวาระการประชุมครม. ดังนี้

วาระเพื่อพิจารณา

  • กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอนโยบายด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และเสนอการแก้ไขสัญญาร่วมทุนจัดตั้ง บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด รวมทั้งเสนอการขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายงานการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม
  • กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เสนอการต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี วงเงิน 500 ล้านบาท ของสำนักงานธนานุเคราะห์
  • กระทรวงดิจิทัลฯ เสนอร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559 – 2565) ฉบับปรับปรุง มาตรฐานสถิติ และการปรับปรุงคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี
  • สำนักงานศาลปกครอง เสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม)
  • สำนักงาน ปปง. เสนอขอความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อร้าย พ.ศ.2565-2570

วาระเพื่อทราบ

 

  • กระทรวงการคลัง รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนด เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565
  • รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท ระหว่างราชอาณาจักรไทย กับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด จำกัด
  • กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
  • กระทรวงเกษตรฯ เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำปราณบุรี เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... และ ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองเชื่อมคลองวังโตนด เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....
  • สำนักนายกรัฐมนตรี เสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ....
logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด