svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ปิดน้ำตกเหวนรก 2 เดือน หลังมีช้างป่าตกลงไปตาย

30 กรกฎาคม 2565
1.4 k

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประกาศปิดน้ำตกเหวนรก 2 เดือน 28 ก.ค. - 30 ก.ย. หลังช้างป่าพลัดตกหน้าผาตาย เพื่อความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

ความคืบหน้ากรณี ช้างป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 2 ตัว ถูกน้ำป่าพัดตกน้ำตกเหวนรก จังหวัดปราจีนบุรี ตาย (อ่านข่าว) ล่าสุด นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เปิดเผยว่า เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน มีน้ำป่าไหลหลากจากภูเขาสูง ก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ป่าที่ออกหากิน ที่เดินข้ามลำธาร และเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยว ประกอบกับมีเหตุช้างป่า 2 ตัว ถูกน้ำป่าพัดตกเหวนรกตาย ซึ่งต้องมีการเก็บกู้ซากช้างป่าขึ้นมาจากน้ำเพื่อฝังกลบ และเป็นช่วงปิดจุดท่องเที่ยวน้ำตกเหวนรกตามฤดูกาล 

 

 

นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จึงมีประกาศปิดเหวนรก เป็นเวลา 2 เดือน คือตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2565 ตามที่นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีประกาศปิดการท่องเที่ยวตามฤดูกาลประจำปี ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลของธรรมชาติ รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

น้ำตกเหวนรก อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี
 

โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 20 พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และมาตรา 32 ตาม พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ทำให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม ส่งผลดีต่อพืชและสัตว์ป่า

 

ทั้งนี้ตามปกติแล้ว น้ำตกเหวนรกจะปิดตามฤดูกาลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม เป็นเวลา 2 เดือน แต่คราวนี้มีเหตุช้างป่าถูกน้ำพัดพา จึงจำเป็นต้องปิดก่อนกำหนด 4 วัน ซึ่งรายงานระบุว่า นับตั้งแต่ปี 2529 จนถึงปัจจุบันพบว่า มีช้างป่าพลัดตกลงไปในจุดดังกล่าวกว่า 27 ตัวแล้ว (อ่านข่าว) 

 

 

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ปิดน้ำตกเหวนรก 2 เดือน หลังมีช้างป่าตกลงไปตาย