svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

เริ่ม 21ก.ค.นี้ กยศ.ไกล่เกลี่ยหนี้ 13 จว. ย้ำผู้ร่วมงานจะไม่ถูกดำเนินคดี

20 กรกฎาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน 13 จังหวัด เริ่มพรุ่งนี้ (21 ก.ค.) กยศ.จับมือ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี เชิญผู้กู้ยืมเข้าร่วมงานช่วง 21-26 ก.ค. เพื่อไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและหลังฟ้อง ผู้กู้ยืมที่เข้าร่วมงานจะไม่ถูกดำเนินคดี

20 กรกฎาคม 2565 นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า กยศ. ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ในการจัดงานไกล่เกลี่ยหนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้กู้ยืมเงินบางส่วนขาดรายได้และผิดนัดชำระหนี้ จนนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีหรือถูกบังคับคดีตามกฎหมาย

 

กลุ่มเป้าหมายของกองทุน ได้แก่ ผู้กู้ยืมกลุ่มที่ค้างชำระหนี้ที่ถูกบอกเลิกสัญญาและกำลังจะถูกฟ้อง และผู้กู้ยืมกลุ่มที่จะถูกบังคับคดี หากผู้กู้ยืมเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ย กองทุนก็จะไม่จำเป็นต้องดำเนินคดี ซึ่งจะลดภาระค่าใช้จ่ายของกองทุน ซึ่งนอกจากผู้กู้ยืมที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยจะไม่ถูกดำเนินคดีแล้ว ผู้กู้ยืมจะได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ

 

รวมทั้งได้รับโอกาสในการขยายระยะเวลาผ่อนชำระได้ถึงอายุ 65 ปี เพื่อให้ผู้กู้ยืมสามารถกลับเข้ามาสู่ระบบการชำระหนี้ให้เป็นปกติ และเมื่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการขอแก้ไขมีผลบังคับใช้ กองทุนจะมีอำนาจในการปลดภาระผู้ค้ำประกัน โดยกองทุนมีหลักการว่าจะยกเลิก    การค้ำประกันของผู้ค้ำประกัน เมื่อผู้กู้ยืมได้ผ่อนชำระเงินต้นมาแล้ว 25% ของเงินต้นที่ค้างชำระอีกด้วย

 

ชัยณรงค์ กัจฉปานันท์
 

กยศ. ขอเชิญชวนผู้กู้ยืมเข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ระหว่างวันที่ 21 – 26 กรกฎาคม 2565 ดังนี้ 

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565

 • หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 • หอประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • อาคารกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 • สุวรรณา ริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท จังหวัดชัยนาท

 

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565

 • โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด
 • โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค จังหวัดยโสธร 
 • โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดหนองคาย
   

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565

 • โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ
 • โรงแรมสุนีย์ จังหวัดอุบลราชธานี  
 • โรงแรมทวารวดี รีสอร์ท อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

 

เริ่ม 21ก.ค.นี้ กยศ.ไกล่เกลี่ยหนี้ 13 จว. ย้ำผู้ร่วมงานจะไม่ถูกดำเนินคดี

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565

 • ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

 

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565

 • โรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย
 • โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

เริ่ม 21ก.ค.นี้ กยศ.ไกล่เกลี่ยหนี้ 13 จว. ย้ำผู้ร่วมงานจะไม่ถูกดำเนินคดี

 

ขอบคุณข้อมูล : ฐานเศรษฐกิจ

logoline