svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ทวี สอดส่อง" สับ "ศักดิ์สยาม"ไร้คุณสมบัติปมถือหุ้นบริษัทรับสัมปทานรัฐ

19 กรกฎาคม 2565
983

"ทวี สอดส่อง" เปิดข้อมูล "ศักดิ์สยาม" ซุกหุ้น-ผูกขาดฮั้วประมูลโครงการรัฐ ย้ำขัดรัฐธรรมนูญไร้คุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรี (เปิดเอกสารสำคัญ)

 

19 กรกฎาคม 2565 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ว่า นายศักดิ์สยาม เคยประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างและโรงโม่หิน โดยถือครองหุ้น 99.99% ก่อนจะมีการโอนหุ้นให้กับนายเอ (นามสมมุติ) ก่อนที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ซึ่งมองว่าเป็นการแสดงนิติกรรมอำพราง

 

พ.ต.ต.ทวี  สอดส่อง นำเอกสารสำคัญ ประกอบการอภิปราย

 

"ทวี สอดส่อง" สับ "ศักดิ์สยาม"ไร้คุณสมบัติปมถือหุ้นบริษัทรับสัมปทานรัฐ

 

ทั้งนี้ เพราะมีการโอนหุ้นโดยไม่มีค่าตอบแทน ไม่มีหนังสือรับรองยอดเงินจากธนาคารของบริษัทดังกล่าว และไม่พบว่ามีการชำระเงินระหว่างกัน ไม่มีการเสียภาษีจากการขายหุ้นและผู้รับโอนหุ้น อีกทั้ง ยังเคยเป็นลูกจ้างในบริษัทดังกล่าว 

 

"ทวี สอดส่อง" สับ "ศักดิ์สยาม"ไร้คุณสมบัติปมถือหุ้นบริษัทรับสัมปทานรัฐ

 

"ทวี สอดส่อง" สับ "ศักดิ์สยาม"ไร้คุณสมบัติปมถือหุ้นบริษัทรับสัมปทานรัฐ

 

นอกจากนี้ หลังจากการโอนหุ้นที่อยู่ของบริษัทดังกล่าว ยังใช้บ้านของรัฐมนตรีเป็นที่ตั้ง ซึ่งเข้าข่ายมาตรา 187 ตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ความเป็นรัฐมนตรีต้องสิ้นสุดลง เนื่องจากรัฐมนตรีต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท และก่อนที่นายศักดิ์สยาม จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี บริษัทก็มักจะได้รับสัมปทาน และงานของกระทรวงคมนาคม

 

ขณะเดียวกัน เมื่อมาดำรงตำแหน่งรมว.คมนาคมปี 2562 -2565 พบว่า บริษัทของนายศักดิ์สยาม ได้งานประมูลต่อเนื่อง เป็นมูลค่า 2218.80 ล้านบาท และน่าเชื่อว่ามีการฮั้วประมูล และพบว่างบคมนาคม ของจ.บุรีรัมย์ สูงขึ้น โดยเฉพาะงบประมาณ 2566 ที่ตั้งงบสูงถึง 5973.39 ล้านบาท

 

"ทวี สอดส่อง" สับ "ศักดิ์สยาม"ไร้คุณสมบัติปมถือหุ้นบริษัทรับสัมปทานรัฐ

 

"ทวี สอดส่อง" สับ "ศักดิ์สยาม"ไร้คุณสมบัติปมถือหุ้นบริษัทรับสัมปทานรัฐ

ทั้งนี้ มั่นใจว่ามีข้อมูลมากพอ ที่เชื่อได้ว่า นายศักดิ์สยาม นั้นถือหุ้นอยู่ โดยจะมีการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาในเรื่องนี้ ทั้งนี้เมื่อเป็นรัฐมนตรีที่เป็นเจ้าของบริษัทแล้ว มาทำสัญญากับรัฐ ซึ่งเข้าข่ายมาตรา 84 ตามรัฐธรรมนูญที่ระบุว่า การเข้าสัมปทานของรัฐมนตรีจะต้องไม่แทรกแซง หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ อันมีลักษณะเป็นการผูกขาด

 

"ทวี สอดส่อง" สับ "ศักดิ์สยาม"ไร้คุณสมบัติปมถือหุ้นบริษัทรับสัมปทานรัฐ

 

"ทวี สอดส่อง" สับ "ศักดิ์สยาม"ไร้คุณสมบัติปมถือหุ้นบริษัทรับสัมปทานรัฐ

 

"จึงสรุปได้ว่า นายศักดิ์สยาม ไม่มีคุณสมบัติในการเป็นรัฐมนตรี เพราะยังคงถือหุ้น ในห้างหุ้นส่วนจำกัด และนำห้างหุ้นส่วนเข้าทำสัญญากับรัฐ ซึ่งมีความประพฤติไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต ไร้คุณธรรม จริยธรรม ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ก้าวก่ายแทรกแซงเอื้อพวกพ้องและพรรคการเมือง แสวงหาผลประโยชน์จากหน่วยงานที่ตัวเองกำกับด้วยดูแล ใช้อำนาจเพื่อให้ตัวเองและพวกพ้องมีส่วนได้รับประโยชน์จากโครงการต่างๆของรัฐ และไม่ดูแลให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมจากการฮั้วประมูลงาน และเห็นว่าความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา 170" พ.ต.อ.ทวี กล่าว