svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ธนาคารออมสินยันพร้อมตรึงดอกเบี้ยให้นานที่สุด

18 กรกฎาคม 2565

ธนาคารออมสินยืนยันพร้อมตรึงอัตราดอกเบี้ยให้ได้นานที่สุดเพื่อดูแลลูกค้าตามนโยบายรัฐบาล ด้านผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกธนาคารมีกำไร 15,831 ล้านบาท คาดการณ์กำไรทั้งปีอยู่ที่ 29,000 ล้านบาท

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน วิทัย รัตนากร ระบุ จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ตามภารกิจของธนาคารออมสินและนโยบายจากรัฐบาล ธนาคารพร้อมที่จะตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้นานที่สุด ส่วนจะนานถึงเมื่อไหร่นั้นไม่สามารถระบุได้ เนื่องจากจะต้องพิจารณาประกอบกับปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของต่างประเทศด้วย

 

ทั้งนี้ การขึ้นดอกเบี้ยจะส่งผลกระทบต่อผู้กู้เงินที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น สำหรับสินเชื่อบ้านที่กู้ไปแล้วมีงวดผ่อนกำหนดไว้แล้ว หากดอกเบี้ยไม่ได้ขึ้นมากนักงวดผ่อนก็จะไม่เปลี่ยนแปลงจะไม่ได้รับผลกระทบทางตรง แต่ในทางอ้อมเงินงวดในแต่ละเดือนที่ต้องจ่ายอาจทำให้ส่วนที่ตัดเงินต้นลดลงเพราะจ่ายดอกเบี้ยมากขึ้น ระยะการผ่อนชำระก็จะยาวขึ้นซึ่งจะไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงทันที ในขณะที่ผู้กู้รายใหม่จะต้องรับภาระมากขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ในด้านผู้ฝากเงินก็จะได้ดอกเบี้ยสูงขึ้นเช่นกัน

ทั้งนี้ ธนาคารออมสินได้ดำเนินการตามนโยบายที่รัฐบาลมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการส่งต่อความช่วยเหลือให้ประชาชนและภาคธุรกิจ ผ่านมาตรการและโครงการต่าง ๆ กว่า 45 โครงการ        มีประชาชนได้รับประโยชน์และความช่วยเหลือแล้วจำนวนกว่า 13 ล้านราย โดยเป็นผู้ที่ได้รับสินเชื่อ 5.7 ล้านราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ไม่เคยมีประวัติเครดิตและเป็นการเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้เป็นครั้งแรกมากถึง 2.76 ล้านราย  

ธนาคารออมสินยันพร้อมตรึงดอกเบี้ยให้นานที่สุด

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ได้รับสินเชื่อเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจแล้วเป็นเม็ดเงินกว่า 195,000 ล้านบาท รวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ตกงานหรือขาดรายได้ให้สามารถกลับมามีอาชีพ และสร้างรายได้กว่า 100,000 ราย

 

นอกจากนี้ ได้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายโดยการปรับโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้ NPLs อีก 4 ล้านราย โดยส่วนหนึ่งของโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 สินเชื่อเสริมพลังฐานราก สินเชื่อช่วยเหลือภาคการท่องเที่ยว สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้มีรายได้ประจำ สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เป็นต้น รวมถึงมาตรการพักชำระหนี้ โครงการผ่อนปรนภาระหนี้ไม่ให้เสียประวัติการเงิน ตลอดจนการฟื้นฟูและฝึกทักษะอาชีพเพื่อช่วยสร้างรายได้ เป็นต้น

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา การลดต้นทุนทางธุรกิจและควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธนาคารมีกำไรสุทธิ 15,831 ล้านบาท คาดการณ์กำไรทั้งปี 2565 ที่ 29,000 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระดับที่เหมาะสม

ธนาคารออมสินยันพร้อมตรึงดอกเบี้ยให้นานที่สุด

โดยในปี 2564 ธนาคารสามารถนำส่งรายได้เข้ารัฐ เป็นจำนวนเงิน 15,978 ล้านบาท สูงสุดเป็นอันดับ 4 จากรัฐวิสาหกิจ 58 แห่ง พร้อมกับความสามารถรักษาระดับ NPLs ได้ 2.67% ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ 160% และมีเงินสำรองรวม และเงินสำรองทั่วไปสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ธนาคารออมสินยันพร้อมตรึงดอกเบี้ยให้นานที่สุด