svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

นายกฯ ยินดีที่ภาคเอกชนไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคปลายปีนี้

14 กรกฎาคม 2565

นายกฯ ยินดีที่ภาคเอกชนไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุม "APEC CEO Summit 2022" ปลายปีนี้ ตอกย้ำบทบาทภาคเอกชนในฐานะกลไกสำคัญขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของภูมิภาค

14 กรกฎาคม 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอบคุณที่ภาคเอกชนไทยมีความตื่นตัว และประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC CEO Summit 2022 ปลายปีนี้ นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการแสดงบทบาทในฐานะกลไกขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของภูมิภาค และแสดงศักยภาพของภาคธุรกิจไทยสู่เวทีโลก

นายกฯ ยินดีที่ภาคเอกชนไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคปลายปีนี้

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อ สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคประเทศไทย ได้ประกาศความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ APEC CEO Summit 2022 ที่จะจัดระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ทรูไอคอนฮอลล์ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ภายใต้แนวคิด “Embrace Engage Enable” ซึ่งมุ่งหวังการฟื้นฟูความร่วมมือของเศรษฐกิจ สังคม ประชาชนในภูมิภาค รวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางด้านการค้า การลงทุน ตลอดจนการแบ่งปันนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างการเติบโตร่วมกัน โดยการประชุมฯ ครั้งนี้ จะเป็นการประชุมสุดยอดผู้นำทางธุรกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแบบพบปะกันครั้งแรกในรอบ 3 ปี หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ที่ผ่านมาต้องจัดประชุมแบบผ่านออนไลน์

 

จากข้อมูลของสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคประเทศไทยพบว่า ภาคเอกชนเป็นกลไกหลักในการเติบโตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งภาคการส่งออก ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ต่างมีความเข้มแข็ง รวมทั้งจุดแข็งสำคัญคือ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการทางการเงิน (Tourism and financial services industries) ตลอดจนจุดเด่นทางด้านอาหาร ที่ทำให้สามารถผลักดันไปสู่การเป็นผู้นำด้านความมั่นคงของอาหารในเวทีโลก

นายกฯ ยินดีที่ภาคเอกชนไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคปลายปีนี้

ทั้งนี้ การประชุมฯ จะมีบุคคลสำคัญจากภาครัฐ เอกชน รวมทั้งผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคหลายรายจะร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ในการประชุมฯ ครั้งนี้ ยังช่วยสร้างความมั่นใจของภาคเอกชน ในฐานะกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของภูมิภาคและของโลกอีกด้วย

 

“นายกรัฐมนตรียินดี และชื่นชมภาคเอกชนไทย ที่มีความพร้อมและตื่นตัวในการเป็นเจ้าภาพ APEC CEO Summit 2022 ซึ่งจะเป็นการพบปะของ CEO และผู้บริหารระดับสูงในแต่ละภาคธุรกิจที่จะเดินทางมาไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับความท้าทายระดับภูมิภาค โดยนอกจากจะเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้บริหารระดับสูง ผู้นำธุรกิจ ผู้นำทางความคิด และผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคที่มาร่วมกล่าวปาฐกถาในวันงานแล้ว การประชุมฯ ยังจะเป็นเวทีสำหรับการค้า และการลงทุนไทยที่สำคัญในการสร้างผลประโยชน์ให้ภาคธุรกิจของประเทศไทยไปสู่ระดับภูมิภาค จึงขอเชิญชวนภาคเอกชนไทยและคนไทยทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพร่วมกัน ซึ่งนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า การจัดการประชุมจะสำเร็จลุล่วงเพราะเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของภาคเอกชนไทย” นายธนกร กล่าว

นายกฯ ยินดีที่ภาคเอกชนไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคปลายปีนี้