svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เปิดแฟ้มวาระครม.วันนี้ ถกรับมือศึกซักฟอก ภาษีสรรพสามิตน้ำมัน ไปต่ออย่างไร

12 กรกฎาคม 2565

เปิดแฟ้มวาระครม.วันนี้ ถกเตรียมรับศึกซักฟอกที่จะเริ่มในสัปดาห์หน้า พร้อมติดตามสถานการณ์โควิด-19และเห็นชอบขยายพ.ร.บ.ฉุกเฉินออกไปอีก 2 เดือน พร้อมจับตาภาษีสรรพสามิตน้ำมัน ที่จะหมดอายุ 20 ก.ค. จะมีมติอะไรหรือไม่ รวมถึงการเจรจากับผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำมัน

12 กรกฎาคม 2565 การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประธานในที่ประชุม วันนี้จะมีการหารือหลายวาระ ทั้งเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์ การหารือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ BA.4 BA.5 โดยในวันนี้ ครม.จะเห็นชอบมติ ศบค.รวมถึงการต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไป 2 เดือน ในเดือน ส.ค.และก.ย.เพื่อควบคุมสถานการณ์โควิด-19

 

พร้อมกันนี้ยังต้องติดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับวันหยุดยาววันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนา ทั้งวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยต้องดูว่านายกฯ จะมีการสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ เช่น การเดินทาง การท่องเที่ยว และสาธารณสุข เตรียมความพร้อมในเรื่องใดเพิ่มเติมด้วย

 

ขณะที่แนวทางการพิจารณาขยายระยะเวลาภาษีสรรพสามิตน้ำมัน ซึ่งจะสิ้นสุดวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นั้น แม้ว่าล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยอมรับว่า ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา แต่ก็ต้องจับตาดูกันต่อว่า ในการประชุมครม.ครั้งนี้ ที่ประชุมจะมีการหารือเพิ่มเติมถึงกรณีดังกล่าวหรือไม่ เช่นเดียวกับการเจรจาผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำมันด้วย

ส่วนการหารือแก้ปัญหาปุ๋ยและโครงการเหมืองแร่โปแตช ยังดำเนินต่อไป หลังจากเมื่อวันที่ 11 ก.ค. นายกรัฐมนตรี เรียกนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะทำงานบางส่วนมาพูดคุยที่ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาเรื่องปุ๋ย รวมทั้งกรณีที่ชาวอุดรธานีได้ออกมาคัดค้านโครงการเหมืองแร่โปแตช จ.อุดรธานี ที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.65 ผ่านมา โดยนายกฯ ต้องการรับทราบข้อมูลและรายละเอียด หากว่าเรื่องนี้จะถูกหยิยยกไปอภิปรายไม่ไว้วางใจ และนำเข้าไปหารือในครม.วันนี้ด้วย

สำหรับวาระครม. เรื่องต่าง ๆ มีดังนี้

      วาระเพื่อพิจารณา

 

  • กระทรวงมหาดไทย เสนอขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศ เพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2565 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
  • กระทรวงการต่างประเทศ เสนอร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูง ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี ค.ศ.2022
  • กระทรวงศึกษาธิการ เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
  • สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอหลักการในการปรับปรุงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

      วาระเพื่อทราบ

 

  • กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
  • ผลการเยือนญี่ปุ่นของนายกรัฐมนตรีในโอกาสเข้าร่วมการประชุม Nikkei Forum ครั้งที่ 27
  • สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ 1 /2565