svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

กองทัพบก เปิดค่ายทหารทั่วประเทศ รับญาติทหารใหม่ ดูการฝึกทหาร

08 กรกฎาคม 2565

กองทัพบก เปิดค่ายทหารทั่วประเทศรับญาติทหารใหม่ หรือ Open House ให้ได้ทำความรู้จักทหารและการฝึก ชูนโยบาย ครอบครัวเดียวกัน พัฒนาทหารทุกด้าน

วันนี้ (8 ก.ค.) พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก นำคณะสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมกิจกรรม “เปิดค่ายต้อนรับญาติทหารใหม่ หรือ Open House”  ที่กองพลทหารราบที่ 9 และมณฑลทหารบกที่ 17 โดยมีญาติและครอบครัวของทหารใหม่ และกำลังพลในค่ายร่วมงาน ซึ่งจัดแบ่งกิจกรรมเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 ปฏิบัติการทางทหาร สาธิตหน้าที่และปฏิบัติการทางทหารในด้านต่างๆ จัดแสดงยุทโธปกรณ์ของหน่วย ให้ความรู้เรื่องการป้องกันประเทศและความสำคัญทางประวัติศาสตร์

 

โซนที่ 2 จิตอาสาและบรรเทา สาธารณภัย ให้ความรู้งานจิตอาสา เสริมทักษะการช่วยเหลือประชาชนในภัยพิบัติต่างๆ ร่วมกับส่วนราชการได้อย่างถูกต้องในทุกโอกาส รวมถึงการเรียนรู้ป้องกันตนให้ปลอดภัยในทุกสถานการณ์ และโซนที่ 3 โครงการทหารพันธุ์ดี เป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการช่วยเหลือประชาชนและการสร้าง ความมั่นคงด้านอาหาร 
 

 

พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก

กองทัพบก เปิดค่ายทหารทั่วประเทศ รับญาติทหารใหม่ ดูการฝึกทหาร

เสนาธิการทหารบก กล่าวกับทหารใหม่และครอบครัวว่า กองทัพบกให้ความสำคัญต่อทหารกองประจำการ ที่เสียสละเข้ามาร่วมทำงานเพื่อบ้านเมือง เราต้อนรับน้อง ๆ ทหารตั้งแต่วันแรก มีนโยบายดูแลในทุกด้าน เสริมสร้างร่างกาย ส่งเสริมความสามารถ ฝึกฝนทักษะทางทหาร ระเบียบวินัย ให้พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดห้วงการฝึกทหารใหม่ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางไปเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ในทุกกองทัพภาค ไปให้กำลังใจเพราะถือว่าทุกคน คือ “ครอบครัวเดียวกัน” เป็นครอบครัวกองทัพบก 

 

โดยที่ผ่านมากองทัพบกได้ปรับนโยบายการดูแลทหารกองประจำการให้สอดคล้องกับปัจจุบัน อาทิ มาตรฐานความเป็นอยู่ สมรรถภาพร่างกาย ด้านโภชนาการ สิทธิและสวัสดิการ ส่งเสริมการศึกษาต่อในระบบ กศน. ผลักดันตามความถนัดของทหารใหม่แต่ละคน ฝึกอาชีพตามที่ทหารสนใจ การปรับให้ประจำการในหน่วยทหารใกล้บ้าน ปรับการลาพักในช่วงวันหยุด ส่งเสริมและให้โอกาสคนที่ใช่ ผู้ที่มีใจรักสู่การเป็นทหารอาชีพ รวมทั้งกองทัพบกมอบให้หน่วยทหารช่วยกันดูแลครอบครัว เยี่ยมเยือนและช่วยเหลือครอบครัวของทหารใหม่ที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ 

 

กองทัพบก เปิดค่ายทหารทั่วประเทศ รับญาติทหารใหม่ ดูการฝึกทหาร

กองทัพบก เปิดค่ายทหารทั่วประเทศ รับญาติทหารใหม่ ดูการฝึกทหาร

กองทัพบก เปิดค่ายทหารทั่วประเทศ รับญาติทหารใหม่ ดูการฝึกทหาร
 

“ในวันนี้คนที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลง เห็นศักยภาพที่เพิ่มขึ้นของทหารใหม่มากที่สุด คือครอบครัวของทหาร และจากนี้ไปน้อง ๆ เหล่านี้จะได้ออกไปปฎิบัติงานตามภารกิจของหน่วยทหาร  ได้ทำหน้าที่ทหารของชาติ ดูแลบ้านเมือง ช่วยเหลือประชาชน เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัว ทั้งนี้ ทหารกองประจำการถือเป็นผู้ที่เสียสละ มาร่วมดูแลประเทศในห้วงระยะเวลาหนึ่ง และเป็นครอบครัวเดียวกันกับกองทัพบก กองทัพบกก็เป็นครอบครัวเดียวกันกับทหาร เราพร้อมจะดูแลทุกคน ให้อยู่ในกองทัพอย่างมีความสุข นี่คือความหมายของคำว่าครอบครัวเดียวกัน” 

 

สำหรับการเปิดค่ายรับญาติทหารใหม่ จัดขึ้นในโอกาสที่ทหารกองประจำการผลัดที่ 1 / 2565 ได้ผ่านการฝึกหลักสูตรทหารใหม่และการฝึกเฉพาะหน้าที่ในเดือนนี้ ผู้บัญชาการทหารบก มีนโยบายให้หน่วยทหารจัดกิจกรรม “เปิดค่ายต้อนรับญาติทหารใหม่  หรือ Open House” โดยกองทัพบกได้เปิดค่ายทหาร เปิดหน่วยฝึกทั่วประเทศ ให้ครอบครัวทหารใหม่เข้ามาเยี่ยมชม ได้รู้จักหน่วยทหาร ได้ทราบถึงภารกิจและลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยทหาร 

 

ที่สำคัญครอบครัวจะได้เห็นพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของลูกหลานที่มาเป็นทหาร ทั้งด้านร่างกาย บุคลิกท่าทาง รวมถึงความผูกพันของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนทหาร โดยมีกิจกรรมหลากหลายให้ญาติได้สัมผัส เช่น การแสดงความสามารถของทหารใหม่ การแสดงดนตรี ตรวจสุขภาพ รับประทานอาหารร่วมกัน มอบสิ่งของช่วยเหลือ รวมทั้งการพาไปเยี่ยมชมโครงการต่าง ๆ ในค่ายทหาร อาทิ โครงการทหารพันธุ์ดี ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว เป็นการสร้างสายสัมพันธ์กับครอบครัวทหารใหม่ สอดรับกับนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล 

 

กองทัพบก เปิดค่ายทหารทั่วประเทศ รับญาติทหารใหม่ ดูการฝึกทหาร

กองทัพบก เปิดค่ายทหารทั่วประเทศ รับญาติทหารใหม่ ดูการฝึกทหาร