svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

กพช. ไฟเขียว ปตท. จัดหา LNG สัญญาระยะยาวเพิ่มอีก 1 ล้านตัน/ปี

06 กรกฎาคม 2565

บอร์ด กพช. ไฟเขียว ปตท. จัดหา LNG สัญญาระยะยาวเพิ่มอีก 1 ล้านตัน/ปี จากเดิม 5.2 ล้านตัน/ปี "บิ๊กตู่" กำชับต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามมาตรฐานสากล

วันนี้ (6 ก.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน  , นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาข้อเสนอการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG สัญญาระยะยาวของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 

พล.อ.ประยุทธ์ ได้กล่าวถึงสถานการณ์ด้านพลังงานขณะนี้ว่า เป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดจะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยคำนึงถึงหลักการ ข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการ กพช. ก็ดำเนินงานด้วยดีมาโดยตลอด สิ่งที่สำคัญคือความเข้าใจ ความไว้วางใจ โดยขอให้ทุกคนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางสื่อต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การทำความเข้าใจ มีเหตุผลในการชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน  

 

 

กพช. ไฟเขียว ปตท. จัดหา LNG สัญญาระยะยาวเพิ่มอีก 1 ล้านตัน/ปี
 

พร้อมย้ำว่า สิ่งสำคัญในวันนี้คือการขับเคลื่อนไปสู่การประหยัดพลังงาน ที่ต้องมีรูปแบบการประหยัดพลังงานที่จะเกิดผลตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง และส่งผลกับประชาชน ซึ่งประชาชนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมช่วยกันประหยัดพลังงานด้วย พร้อมขอบคุณในการทำงานอย่างหนักของคณะกรรมการ กพช. ทุกคนที่ช่วยกันทำให้บ้านเมืองมีความเข้มแข็งด้านพลังงาน และขอให้ทุกคนได้ภูมิใจในการทำงานเพื่อประชาชน 

 

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า ในการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG มีหลักการและเหตุผลในการประเมินไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับ LNG ทั้งความเสี่ยงของราคา ปริมาณการนำเข้า ซึ่งคาดการณ์ว่า ในระยะยาวอาจจะมีผลกระทบกับประเทศไทย ดังนั้น การตกลงจัดหาซื้อก๊าซไว้ล่วงหน้าจะเป็นประโยชน์กับประเทศในอนาคต ซึ่งข้อเสนอการจัดหาก๊าซ LNG ของ ปตท. เป็นการลดความเสี่ยงในการจัดหา LNG ในอนาคต และเป็นส่วนสำคัญที่จะเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ  

 

 

กพช. ไฟเขียว ปตท. จัดหา LNG สัญญาระยะยาวเพิ่มอีก 1 ล้านตัน/ปี

อย่างไรก็ตาม ขอฝากให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ  กกพ. ได้ติดตามผลกระทบต่อราคาอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานในประเทศในอนาคต เพราะการนำเข้าก๊าซจะเกิดขึ้นในปี 2569 ในขณะที่ความผันผวนด้านราคาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอาจจะสิ้นสุดลงแล้ว หรืออาจจะมีต่อไปก็ได้ ดังนั้นจะเสี่ยงไม่ได้ โดยต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ การแข่งขันของผู้ประกอบการ รวมทั้งขอให้ กกพ. กำกับดูแลการจัดหา LNG ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามมาตรฐานสากล ให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี 

 

ทั้งนี้ กพช. มีมติเห็นชอบให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดหา LNG สัญญาระยะยาว ปริมาณ 1 ล้านตันต่อปี เพิ่มเติมจากสัญญาระยะยาวที่มีการลงนามแล้ว 5.2 ล้านตันต่อปี และรับทราบในรายละเอียดสาระสำคัญการจัดหา LNG ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบจะไปดำเนินการ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือ เร่งดำเนินการต่อไป เพื่อจัดหาก๊าชธรรมชาติให้เพียงพอในระยะยาว และมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นผู้กำกับดูแลให้ราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กพช. กำหนด และให้ ปตท. นำสัญญาซื้อขาย LNG สัญญาระยะยาว เสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการต่อไป 

 

กพช. ไฟเขียว ปตท. จัดหา LNG สัญญาระยะยาวเพิ่มอีก 1 ล้านตัน/ปี