"ทวี สอดส่อง" เผย มติกมธ.ฯแก้ไขร่างกฎหมายกยศ. ปลดล็อก กำหนดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปี ไม่มีเบี้ยปรับ ไม่ต้องมีผู้คำประกัน และมีบทเฉพาะกาลกับผู้กู้ยืมก่อนร่างกฎหมายใช้บังคับ ที่เป็นคุณต่อ"ลูกหนี้กยศ."

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 65  พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ โพสต์ข้อความผ่านเพจ Tawee Sodsong  เพื่อรายงานความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กยศ.  โดยระบุว่า  ที่ประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กยศ. ได้มีมติประเด็นเรื่องการคิดดอกเบี้ย เบี้ยปรับ และผู้ค้ำประกัน ใหม่อีกครั้ง ซึ่งคณะกรรมาธิการเสียงส่วนใหญ่โหวตให้คงมติตามเดิมที่มีมติไปแล้วคือ "อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปี โดยไม่มีเบี้ยปรับเงินเพิ่มในกรณีการผิดนัดชำระหนี้ และให้ยกเลิกภาระผู้ค้ำประกันทั้งหมด"

 

คณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณา มาตรา 24 ที่เป็นบทเฉพาะกาล มีสาระสรุปว่า "…พระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่ผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกันซึ่งกู้ยืมเงิน หรือค้ำประกันไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้ยกเว้นเงินเพิ่มให้กับผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกันดังกล่าวด้วย"

การมีมติให้มีผลย้อนหลังอันเป็นประโยชน์ต่อผู้กู้และผู้ค้ำประกันที่มีอยู่ก่อนวันที่ พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับโดยเฉพาะความยากไร้ขัดสน ผู้กู้ที่ถูกดำเนินคดี ฟ้องร้อง มีคำพิพากษา ถูกบังคับคดี ที่ต้องยึดทรัพย์ขายทอดตลาด ซึ่งมีผู้กู้หรือลูกหนี้ กยศ กับผู้ค้ำประกัน จำนวนกว่า 2 ล้านคนอยู่ในขณะนี้ ต้องประสบปัญหาที่น้องจากเงินต้นแล้วจะต้องมีดอกเบี้ยและเบี้ยปรับที่สูงมาก จะได้รับการช่วยเหลือและบรรเทาภาระด้วย โดยให้เป็นการผ่อนชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปี ไม่มีเบี้ยปรับและผู้ค้ำประกันก็จะหลุดพ้นจากความรับผิดชอบด้วย


อย่างไรก็ดี  ทางพรรคประชาชาติเห็นว่า ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 54 ที่เป็นหน้าที่ของรัฐในการต้องจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา จึงไม่ควรมีการคิดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ ซึ่งคณะกรรมาธิการฯเสียงส่วนใหญ่ได้อธิบายในกรณีผู้ที่เห็นว่าดอกเบี้ยขัดหลักการศาสนานั้นได้กำหนดค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือการกำหนดค่าดำเนินการ โดยใช้คำว่า “ประโยชน์อื่นใด” แทน “ดอกเบี้ย” (ไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปี) สำหรับผู้กู้ที่นับถือศาสนาอิสสลาม หรือมีความเชื่อตามหลักศาสนาที่ไม่ให้มีการคิดดอกเบี้ย
 

"ลูกหนี้กยศ."เตรียมเฮ มติกมธ.แก้ร่างกม.กยศ. หวังปลดล็อกเป็นคุณถ้วนหน้า

โดยในการพิจารณาครั้งสุดท้ายในอาทิตย์หน้าจะได้มีการพิจารณาขยายโอกาสให้นักเรียนหรือนักศึกษาที่เป็นคนไทยแต่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทย ให้สามารถเข้าถึงการกู้ยืมเงินจากกองทุนด้วยได้

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด