svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

'ผักชี' ขึ้นราคาวันเดียว 50 บาท/กก. เหตุปุ๋ย-น้ำมันแพง

28 มิถุนายน 2565

ราคาผักกลับมาแพงอีกครั้ง โดยเฉพาะผักชี วันเดียวพุ่งพรวดถึงกิโลกรัมละ 50 บาท จากเดิมกิโลกรัมละ 100 บาท และยังมีผักอื่นๆ ที่ราคาก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ชาวบ้านอยากให้รัฐบาลช่วยดูแลราคาปุ๋ยและน้ำมันซึ่งเป็นสาเหตุหลักของผักแพง

         ที่จังหวัดพิจิตร ราคาผักสด ตามตลาดต่างๆก็ปรับตัวขึ้นเกือบทุกรายการ โดยแม่ค้าพ่อค้าบอกว่า สาเหตุที่ผักแพง มาจากต้นทางที่ไปรับมา ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายอย่าง โดยเฉพาะต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะในเรื่องของปุ๋ย และราคาน้ำมันจากการขนส่งที่เป็นปัจจัยหลักในการขึ้นราคา และยังเกิดจากปัยจัยทางธรรมชาติ ที่เกิดฝนตกทำให้ผักมีความเสียหาย เกษตรกรได้ผลผลิตน้อย

'ผักชี' ขึ้นราคาวันเดียว 50 บาท/กก. เหตุปุ๋ย-น้ำมันแพง

        สำหรับราคาผักที่เพิ่มขึ้นในขณะนี้มีเกือบทุกรายการ โดยนางสาวอาภาพร เวชมโน แม่ค้าผักภายในตลาดร่วมเจริญอำเภอเมืองพิจิตร เปิดเผยว่า ราคาผักที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือผักชี จากเดิมราคากิโลกรัมละ 100 บาท วันเดียวเพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 150 บาท ในขณะที่ กะหล่ำปี จากราคากิโลกรัมละ 25 บาท ก็เพิ่มขึ้นเป็น 30 บาท ต้นหอม จากราคา 100 เป็น 120 บาท พริกจินดาแดง จากเดิม 80 บาท เพิ่มเป็น 130 บาท โดยการที่ผักขึ้นราคาก็ทำให้ชาวบ้านต้องพากันถามว่าทำไมผักถึงขึ้นราคา

        ในขณะที่นางสาวทับทิม องค์นาม ชาวบ้านที่มาจับจ่ายซื้อผัก กล่าวว่า  อยากให้รัฐบาลออกมาช่วยเหลือ ด้วยการลดราคาปุ๋ย ราคาน้ำมัน ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของเกษตรกร และเป็นสาเหตุ ที่ทำให้ผักแพงในขณะนี้