svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

"มหาดไทย" สั่งผู้ว่าฯ จัดหา "ชุดลูกเสือ-เนตรนารี" ช่วยผู้มีรายได้น้อย

27 มิถุนายน 2565
638

ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด จัดหา "ชุดลูกเสือ-เนตรนารี" หวังช่วยครอบครัวผู้มีรายได้น้อย หลังมีข้อเสนอให้งดสวมใส่เครื่องแบบชั่วคราว

เป็นประเด็นดราม่าด้านการศึกษาก่อนหน้านี้ เมื่อกลุ่มผู้ปกครองออกมาโอดครวญเรื่องภาระค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะชุดเครื่องแต่งกายลูกเสือ-เนตรนารี ที่มีราคาสูง สวนกระแสกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน แม้ทาง สพฐ.จะอนุโลมให้โรงเรียนผ่อนคลายเรื่องเครื่องแบบได้ แต่เหมือนว่า ปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขนั้น

 

ล่าสุดนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามหนังสือด่วนที่สุด เรื่องการแต่งเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.ถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัดว่า ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2565 และมีประเด็นการพิจารณาเรื่องการแต่งเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี

"มหาดไทย" สั่งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดจัดหา "ชุดลูกเสือ-เนตรนารี" ช่วยผู้มีรายได้น้อย

ซึ่งมีการเรียกร้องให้งดเครื่งแบบลูกเสือและเนตรนารี เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน

 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เล็งเห็นว่า การแต่งกายด้วยชุดลูกเสือและเนตรนารี เป็นการปลูกฝังความรัก และความภูมิใจในความเป็นลูกเสือ และเนตรนารี อีกทั้งชุดลูกเสือเป็นเครื่องแบบพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชบิการแห่งกิจการลูกเสือไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปลูกฝังอุดมการณ์ลูกเสือและเนตรนารี

"มหาดไทย" สั่งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดจัดหา "ชุดลูกเสือ-เนตรนารี" ช่วยผู้มีรายได้น้อย

โดยหากผู้ปกครองรายใดมีฐานะยากจนขัดสน ไม่สามารถดำเนินการจัดหาชุดลูกเสือและเนตรนารีให้แก่บุตรได้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้การช่วยเหลือสนับสนุนช่วยเหลือ หากเกินความสามารถขอให้แจ้งให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบในโอกาสแรกด้วยจะขอบคุณยิ่ง

"มหาดไทย" สั่งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดจัดหา "ชุดลูกเสือ-เนตรนารี" ช่วยผู้มีรายได้น้อย