svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"วราวุธ" โต้ส.ส.ก้าวไกลมั่วนิ่ม กล่าวหาโยกงบกรมน้ำฯลงใต้ให้ทหารส่อทุจริต

"วราวุธ" โต้ "หมอวาโย" มั่วนิ่ม!! กล่าวหาโยกงบกรมทรัพยากรน้ำ ลงใต้ให้ทหารพัฒนาส่อทุจริต ย้ำไม่เคยโอนเหตุเป็นพื้นที่ดำเนินการยาก มีเพียงพื้นที่อื่นเพียง 1,143 ล้านบาท ไม่ถึง 10%

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่าจากกรณีนพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2566 ตั้งข้อสังเกตว่าอาจส่อถึงการทำทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ


โดยเฉพาะในส่วนของ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีการโอนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไปในปีก่อน ๆ ตั้งแต่ปี 63 -65 รวม 46 รายการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,143 ล้านบาท ไปให้กับ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม

 
แต่ทหารไม่สามารถดำเนินโครงการต่าง ๆ ได้แล้วเสร็จอย่างครบถ้วน โดยดำเนินการแล้วเสร็จไปได้เพียง 35 โครงการจาก 46 โครงการ
 

รวมทั้งมีโยกย้ายถ่ายเทนำไปลงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เนื่องจากมีกฎหมายพิเศษและสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ด้วยวิธีพิเศษ ซึ่งส่อไปในทางทุจริต ตนยืนยันว่าในส่วนกรมทรัพยากรน้ำงบประมาณ ปี 63-65 กรมได้รับการจัดสรรงบประมาณโดยรวม 13,000 กว่าล้านบาท และมีการโอนไปหน่วยทหารพัฒนาเพียง 1,143 ล้านบาทยังไม่ถึง 10%  

 
และที่สำคัญการดำเนินการในช่วง 63-64 หาผู้ดำเนินการไม่ง่ายเพราะเป็นช่วงโควิด ประกอบกับทหารพัฒนามีกำลังอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว และเป็นงบเร่งด่วนที่ต้องเร่งให้งานเสร็จตามกำหนดเวลาและเป็นงบเงินกู้ งบกลางจึงต้องเร่งดำเนินการ 
 

"ส่วนที่อ้างว่าเอางบไปลง 3 จังหวัดภาคใต้นั้นไม่มีเลย มั่วนิ่ม งานเสร็จแล้ว 98%  จาก 42โครงการ เสร็จแล้ว 41โครงการ ที่ไม่เสร็จ กำลังเร่งดำเนินการ เนื่องจากเป็นพื้นที่ดำเนินการยาก ส่วนงบ 65 มีให้ทหารทำเพียง 6 ล้านบาทเท่านั้น" นายวราวุธ กล่าว