svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ธนกร"มองเป็นเรื่องดีผู้ว่าฯกำหนดสถานที่ชุมนุมเพื่อไม่กระทบคนทั่วไป

25 มิถุนายน 2565

"โฆษกรัฐบาล"มองผู้ว่าฯออกประกาศพื้นที่ให้ชุมนุมถือเป็นเรื่องดี ต่อยอดจากกฎหมายที่นายกฯตั้งใจไว้ แนะกทม.บูรณาการร่วมสตช.-หน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกอย่างเป็นด้วยความเรียบร้อย

25 มิถุนายน 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การที่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออกประกาศเรื่องจัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ ถือเป็นเรื่องดีที่ กทม. ออกกฏกติกาเพื่อดูแลการชุมนุมให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นการต่อยอดจาก พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เห็นถึงความสำคัญ

 

นายธนกร กล่าวต่อว่า โดยนายกฯจึงได้เสนอและตรากฎหมายเป็นครั้งแรก เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การชุมนุมให้ชัดเจนและสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เช่น กำหนดพื้นที่ชุมนุมและขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ พร้อมทั้งย้ำมาเสมอว่าการจัดการชุมนุมถือเป็นสิทธิที่ทำได้ แต่ต้องไม่ละเมิดผู้อื่นจนเกิดความเดือดร้อน สิ่งนี้ถือเป็นหลักสากลเหมือนกันทุกประเทศ 

"หัวใจสำคัญของเรื่องนี้คือการปฏิบัติตามกฎหมาย หากผู้ชุมนุมเคารพกฎหมายและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายระดับชาติหรือท้องถิ่น ก็เชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดี แต่จากเหตุการณ์หลายครั้งที่ผ่านมา มักมีการฝ่าฝืนกฎหมายและใช้ความรุนแรงก่อความไม่สงบ เจ้าหน้าที่จึงต้องปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อบังคับใช้กฎหมายระงับยับยั้งไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม" นายธนกร กล่าว 

 

 

ทั้งนี้ ประกาศของ กทม. ดังกล่าว เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ในการอำนวยความสะดวกและจัดพื้นที่การชุมนุมให้เหมาะสม จึงขอความร่วมมือผู้ที่ประสงค์จะจัดการชุมนุมในพื้นที่ กทม. ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม มองว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดำเนินการในเรื่องนี้ก็ดีแล้ว และขอให้ กทม. บูรณาการทำงานร่วมกับ สตช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การชุมนุมแต่ละครั้งเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย