ศาลจังหวัดมหาสารคาม จัดอบรมขยายเครือข่ายผู้กำกับดูแลการปล่อยชั่วคราว - การทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ เพื่อลดการคุมขังที่ไม่จำเป็นในทุกขั้นตอน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 นาฬิกา  ศาลจังหวัดมหาสารคามร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคามจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ต้องหาและจำเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 60 คน เพื่อขยายเครือข่ายของบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งจากศาลให้เป็นผู้กำกับดูแล  ลดความเหลื่อมล้ำในการได้รับการปล่อยชั่วคราว สร้างความรับรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราว

นอกจากนี้ ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับแก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งมาตรการในทั้งสองหัวข้อที่จัดอบรมจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดการคุมขังที่ไม่จำเป็นในทุกขั้นตอนๆ

นายอัครพันธ์ สัปปพันธ์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกาช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า เมื่อเข้ารับหน้าที่ได้ให้นโยบายแก่ข้าราชการในทุกส่วนว่าทำงานให้ประชาชนต้อง “ร.” โดยขอให้ทำงานด้วยความรวดเร็ว รอบรู้ รอบคอบ รับผิดชอบ และรักประชาชน  นอกจากนี้ศาลจังหวัดมหาสารคามต้องทำให้คำว่าคุกมีไว้ขังคนจนหมดไปจากจังหวัดมหาสารคาม แต่คุกมีไว้ขังผู้ที่สมควรถูกขังเท่านั้น  เครือข่ายของผู้กำกับดูแลจะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้

“ศาลมหาสารคาม” อบรมขยายเครือข่าย “ผกก.ดูแล” ผู้ต้องหา-จำเลย ได้ประกันตัว

“ศาลมหาสารคาม” อบรมขยายเครือข่าย “ผกก.ดูแล” ผู้ต้องหา-จำเลย ได้ประกันตัว

“ศาลมหาสารคาม” อบรมขยายเครือข่าย “ผกก.ดูแล” ผู้ต้องหา-จำเลย ได้ประกันตัว

“ศาลมหาสารคาม” อบรมขยายเครือข่าย “ผกก.ดูแล” ผู้ต้องหา-จำเลย ได้ประกันตัว

“โครงการในวันนี้เป็นการเริ่มต้นการขยายเครือข่าย ในเดือนหน้าจะได้ขยายความร่วมมือนี้ไปยังอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อันจะทำให้จำนวนเครือข่ายผู้กำกับดูแลในจังหวัดมหาสารคามเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด เป็นการยกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและจำเลย” นายอัครพันธ์ กล่าวและว่า นอกจากนี้ศาลจังหวัดมหาสารคามยังได้ความร่วมมือจากเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคามในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น การปล่อยชั่วคราว และการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ไปทั้ง 133 ตำบลในจังหวัด ซึ่งศาลจะได้อบรมความรู้ให้แก่สภาเด็กและเยาวชนก่อนออกเผยแพร่ความรู้ดังกล่าว

“ศาลมหาสารคาม” อบรมขยายเครือข่าย “ผกก.ดูแล” ผู้ต้องหา-จำเลย ได้ประกันตัว