background-defaultbackground-default
เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 เพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ หวังกระตุ้นท่องเที่ยวศก.เมืองรอง

ข่าวดีสำหรับขาเที่ยว หลังครม.มีมติเคาะ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 เพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ ขยายเวลาถึง ตุลาคม 2565 รอบนี้รัฐบาลเผยเน้นกระตุ้นท่องเที่ยวจังหวัดเมืองรองทั่วประเทศ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ล่าสุด นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ระยะที่ 4 โดยเพิ่มจาก 1.5 ล้านสิทธ์ เป็น 3.5 ล้านสิทธิ และให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการจากเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นเดือนตุลาคม 2565 โดยเน้นจังหวัดเมืองรองให้มากขึ้น

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 เพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ หวังกระตุ้นท่องเที่ยวศก.เมืองรอง

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ 24 มกราคม 2565 อนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกัน กรอบวงเงิน 9,000 ล้านบาท ข้อมูล ททท. ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 65 มียอดการใช้จ่ายผ่านโครงการรวม 9,346.60 ล้านบาท

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 เพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ หวังกระตุ้นท่องเที่ยวศก.เมืองรอง

โดยเป็นส่วนที่รัฐสนับสนุนประมาณ 3,496.03 ล้านบาท  และประชาชนใช้จ่ายรวมประมาณ 5,850.05 ล้านบาท ทำให้กรอบวงเงินโครงการฯ ยังคงเหลือ ประมาณ 5,500 ล้านบาท  ซึ่งจากการประมาณการมูลค่าการใช้สิทธิของประชาชนทั้งในส่วนของโรงแรมที่พัก คูปอง และบัตรโดยสารเครื่องบิน จากการขยายสิทธิ 1.5 ล้านสิทธิ คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนที่รัฐสนับสนุนรวม 5,105 ล้านบาท  ซึ่งยังต่ำกว่ากรอบวงเงินคงเหลือของโครงการฯ

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 เพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ หวังกระตุ้นท่องเที่ยวศก.เมืองรอง

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 เพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ หวังกระตุ้นท่องเที่ยวศก.เมืองรอง

รายละเอียดของโครงการตามเดิม เช่น ส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก 40% ของราคาห้องพัก/ห้อง/คืน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 10 ห้อง หรือ 10 คืน รวมตลอดโครงการ ส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว สูงสุด 600 บาท/ห้อง/คืน โดยประชาชนจะชำระ 60% และรัฐบาลช่วยจ่าย 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 เพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ หวังกระตุ้นท่องเที่ยวศก.เมืองรอง

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด