svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด ได้ทุกเข็ม ทุกวัน

18 มิถุนายน 2565
6.0 k

คอวัคซีนห้ามพลาด ข่าวดีจากทางศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิด Walk in เปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกวัน ตั้งแต่เข็มที่ 1, 2 พร้อมบริการตั้งแต่เข็มที่ 3 ขึ้นไป ง่ายๆ สะดวกสบายๆ โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า ติดตามรายละเอียดได้ตรงนี้

รายงานข่าวดีในยุคโควิด ส่งตรงมาจาก เพจเฟซบุ๊ก CVC กลางบางซื่อ แจ้งข้อมูลว่า

..

จากมติที่ประชุมอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565  แนะนำให้ประชาชนทุกคน

 

ควรได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น อย่างน้อยเข็มที่ 3 เป็นพื้นฐาน และรับเข็มกระตุ้นต่อๆไปทุก 4 เดือน โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจและความจำเป็นอื่นๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์นั้น

 

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด ได้ทุกเข็ม ทุกวัน

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จึงได้ให้บริการวัคซีนป้องกันโควิดทุกเข็ม ตั้งแต่ เข็มที่ 1, 2 และ ตั้งแต่เข็มที่ 3 ขึ้นไป ในรูปแบบ Walk in โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า ให้กับประชาชนอายุ 5 ปีขึ้นไป ทุกคน ทุกสัญชาติ ไม่จำกัดภูมิลำเนา ไม่จำกัดจำนวนวัคซีนต่อวัน

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด ได้ทุกเข็ม ทุกวัน

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด ได้ทุกเข็ม ทุกวัน

ประชาชนที่สนใจสามารถเลือกรับบริการตามชนิดวัคซีน

- ประตู 1 วัคซีนโมเดอร์นา

สำหรับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

- ประตู 2

วัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วง

สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

(วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า และวัคซีนซิโนแวค แจ้งเจ้าหน้าที่)

- ประตู 3

วัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้ม

สำหรับเด็กอายุตั้งวแต่ 5-11 ปี

ให้บริการเข็มที่ 1 จนถึงวันที่ 19 มิ.ย. 2565

เพื่อให้ทันรับเข็มที่ 2 ก่อนวันที่ 31 ก.ค.2565 นี้

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด ได้ทุกเข็ม ทุกวัน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก CVC กลางบางซื่อ 

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด ได้ทุกเข็ม ทุกวัน

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด ได้ทุกเข็ม ทุกวัน

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด ได้ทุกเข็ม ทุกวัน

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด ได้ทุกเข็ม ทุกวัน

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด ได้ทุกเข็ม ทุกวัน ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จึงได้ให้บริการวัคซีนป้องกันโควิดทุกเข็ม ตั้งแต่ เข็มที่ 1, 2 และ ตั้งแต่เข็มที่ 3 ขึ้นไป ในรูปแบบ Walk in โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า ให้กับประชาชนอายุ 5 ปีขึ้นไป ทุกคน ทุกสัญชาติ ไม่จำกัดภูมิลำเนา ไม่จำกัดจำนวนวัคซีนต่อวัน

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด ได้ทุกเข็ม ทุกวัน

 

อัปเดตสถานการณ์ "ยอดผู้ติดเชื้อโควิด" 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งเริ่มนับเป็นระลอกเดือน ม.ค. โดยข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อ "โควิด19" วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 รวม 2,272  ราย (ยังไม่นับรวม ATK) ตัวเลขผู้เสียชีวิตรายวันอยู่ที่ 23 ราย โดยแบ่งจำนวนผู้ติดเชื้อ "โควิด19" เป็น ติดเชื้อในประเทศ 2,266 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 6 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,273,717 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) แบ่งเป็น

 

- หายป่วยกลับบ้าน 1,964 ราย
- หายป่วยสะสม 2,276,898 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
- ผู้ป่วยกำลังรักษา 21,315 ราย

 

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ
- รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 593 ราย
- เสียชีวิตสะสม 8,747 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

สำหรับสถิติตัวเลขรายวันของ ผู้ติดเชื้อใหม่ และเสียชีวิตเพิ่ม จาก "โควิด19" ในรอบสัปดาห์ ดังนี้
- 11  มิถุนายน 2565 ติดเชื้อ  2,501  ราย   เสียชีวิต  28  ราย 
- 12  มิถุนายน 2565 ติดเชื้อ  2,474  ราย   เสียชีวิต  20  ราย
- 13  มิถุนายน 2565 ติดเชื้อ  1,801  ราย   เสียชีวิต  15  ราย
- 14  มิถุนายน 2565 ติดเชื้อ  1,833  ราย   เสียชีวิต  19  ราย
- 15  มิถุนายน 2565 ติดเชื้อ  2,262  ราย   เสียชีวิต  18  ราย
- 16  มิถุนายน 2565 ติดเชื้อ  2,153  ราย   เสียชีวิต  17  ราย
- 17  มิถุนายน 2565 ติดเชื้อ  1,967  ราย   เสียชีวิต  19  ราย

ทั้งนี้ สถานการณ์การ "ฉีดวัคซีนโควิด" ของประเทศไทย ข้อมูลเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ข้อมูลการฉีดรายวัน 72,479 ราย มียอดฉีดสะสม 138,915,561 ราย แยกเป็นแต่ละเข็ม ดังนี้ 

 
- เข็มที่ 1 ฉีด     9,328 ราย   ฉีดสะสม    56,885,533 ราย
- เข็มที่ 2 ฉีด   15,507 ราย   ฉีดสะสม    52,969,670 ราย 
- เข็มที่ 3 ฉีด   47,644 ราย   ฉีดสะสม    29,060,358 ราย

 

 

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด ได้ทุกเข็ม ทุกวัน

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด ได้ทุกเข็ม ทุกวัน

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด ได้ทุกเข็ม ทุกวัน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก CVC กลางบางซื่อ