อนุทิน ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามข้อเสนอ กรมการแพทย์ไทยฯ ให้ "กัญชา" เป็นสมุนไพรควบคุม ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์-ให้นมบุตร และเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี มีผลบังคับใช้เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

16 มิถุนายน 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ลงนามใน ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 เพื่อคุ้มครองผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เด็ก เยาวชน และหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร โดยสาระสำคัญ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

โดยที่พิจารณาเห็นว่า กัญชา เป็นสมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 44 มาตรา 45 (3) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ 1. ให้กัญชา หรือสารสกัดจากกัญชา ซึ่งเป็นพืชตระกูลแคนนาบิส (Cannabis) เป็นสมุนไพรควบคุม

 

"กัญชา"สมุนไพรควบคุม! อนุทิน ออกประกาศสธ. คนท้อง-อายุต่ำกว่า 20 ปี ห้ามใช้
 

ข้อ 2. อนุญาตให้ผู้ที่อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป สามารถครอบครอง ใช้ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษา ขนย้าย จำหน่ายสมุนไพรควบคุมข้อ 1 ได้ ยกเว้นการกระทำดังต่อไปนี้ 

  • (1) การใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะโดยการสูบ
  • (2) การใช้ประโยชน์กับสตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร
  • (3) การจำหน่ายให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี

 

ข้อ 3. อนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน และหมอพื้นบ้านตามกฎหมายการแพทย์แผนไทย สามารถใช้ประโยชน์จากกัญชาในการบำบัดรักษาผู้ป่วยของตน

ข้อ 4. อนุญาตให้ผู้ป่วยตามข้อ 3 สามารถครอบครอง ขนย้าย ดูแล เก็บรักษา ใช้ประโยชน์ ในปริมาณที่จ่ายให้สำหรับการใช้ประโยชน์เป็นเวลาสามสิบวัน

ข้อ 5. ให้ประกาศมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

"กัญชา"สมุนไพรควบคุม! อนุทิน ออกประกาศสธ. คนท้อง-อายุต่ำกว่า 20 ปี ห้ามใช้

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการควบคุม กำกับการใช้กัญชาอย่างเหมาะสมและปลอดภัยต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยกระทรวงสาธารณสุข และกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่า

 

" วันนี้ได้ลงนามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) ตามที่กรมการแพทย์ไทยฯ เสนอเพื่อ แก้ไขข้อวิตกกังวล กฎหมายนี้จะกำหนดให้ใช้กัญชาได้ในผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป สำหรับเด็กวัยเรียนและเยาวชนไม่สามารถใช้และเข้าถึงกัญชาได้ หากไม่มีแพทย์อนุญาต "

 

นอกจากนี้ยังกำหนด ห้ามใช้ สูบ ใช้เสพในที่สาธารณะจะเป็นเครื่องมือให้เจ้าพนักงานตามกฎหมายสาธารณสุขทั้งระดับท้องถิ่นใช้ในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้กัญชาไม่เหมาะสม

 

โดยก่อนหน้านี้ กรมอนามัยได้ออกประกาศกระทรวงฯ เพื่อกำหนดให้กลิ่นและควันกัญชาเป็นเหตุรำคาญ และได้ออกประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร ในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 2565 แต่เพื่อลดความเป็นห่วงของประชาชน ก็ต้องลงนามให้กัญชาเป็นพืชชสมุนไพรควบคุมด้วย

 

ทั้งนี้ ขอยืนยันว่า กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้นิ่งนอนใจ เราวางแผน และเดินหน้าควบคุมการใช้อย่างเป็นระบบ ขอย้ำว่า กัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์ มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ถ้าใช้กันอย่างถูกต้องตามกฎกรอบที่วางไว้ ปัญหาจะไม่เกิดขึ้น แต่นี่กลับพบว่ามีการนำไปใช้ในทางที่ผิด ก็ต้องใช้กฎหมายเข้าไปควบคุม
 

 

ขอบคุณข้อมูล : ฐานเศรษฐกิจ

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด