background-defaultbackground-default
ข่าวดี พี่ๆไรเดอร์-ฟรีแลนซ์-พ่อค้า-แม่ค้า สมัคร ม.40 รับสิทธิคุ้มครองเพียบ

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ขอเชิญชวน ชาวไรเดอร์ ฟรีแลนซ์ พ่อค้า แม่ค้า ร่วมลงทะเบียนสมัครประกันสังคม ม.40 ได้รับสิทธิคุ้มครองสูงสุดมากถึง 5 กรณี สนใจติดตามรายละเอียด ลงไว้ให้ครบแล้ว ที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งข่าวดี สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพ ไรเดอร์ ฟรีแลนซ์ พ่อค้า แม่ค้า พร้อมเชิญชวนมาสมัครประกันสังคม มาตรา 40 สมัครง่ายๆ รายละเอียดตามนี้เลย 

ข่าวดี พี่ๆไรเดอร์-ฟรีแลนซ์-พ่อค้า-แม่ค้า สมัคร ม.40 รับสิทธิคุ้มครองเพียบ

รับสิทธิคุ้มครองสูงสุดมากถึง 5 กรณี

1.ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

2.ทุพพลภาพ

3.เสียชีวิต

4.ชราภาพ (เฉพาะทางเลือกที่ 2,3)

5.สงเคราะห์บุตร (เฉพาะทางเลือกที่ 3)

คุณสมบัติ

- ประกอบอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้า แม่ค้า วินมอเตอร์ไซค์

- อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ไม่เกิน 65 ปี

- ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัทเอกชนตามมาตรา 33

- ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39

- ไม่เป็นข้าราชการหรือเป็นบุคคลที่ถูกยกเว้นตามกฎหมาย

ข่าวดี พี่ๆไรเดอร์-ฟรีแลนซ์-พ่อค้า-แม่ค้า สมัคร ม.40 รับสิทธิคุ้มครองเพียบ

ช่องทางการสมัคร

- สำนักงานประกันสังคม

- เซเว่น-อีเลฟเว่น

- บิ๊กซี ทั่วประเทศ

- www.sso.go.th

- หน่วยบริการเคลื่อนที่ สปส.

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

- สายด่วน 1506

ข่าวดี พี่ๆไรเดอร์-ฟรีแลนซ์-พ่อค้า-แม่ค้า สมัคร ม.40 รับสิทธิคุ้มครองเพียบ

ข่าวดี พี่ๆไรเดอร์-ฟรีแลนซ์-พ่อค้า-แม่ค้า สมัคร ม.40 รับสิทธิคุ้มครองเพียบ

หากประชาชนมีข้อสงสัย สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ :

สายด่วน 24 ชั่วโมง โทร. 1506  www.sso.go.th

 

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด