พรุ่งนี้ ลุ้น กกต.ประกาศผลรับรองการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.และส.ก. เผย มีการร้องเรียน 24 คำร้อง เฉพาะ "ชัชชาติ" 2 คำร้องที่ต้องพิจารณาว่า ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

29 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จะประชุม วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม เวลา 13.00 น. โดยพิจารณารายงานผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกกรุงเทพมหานคร (ส.ก.) รวมถึงข้อร้องเรียน เพื่อประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

 

เบื้องต้นขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.และ ส.ก. รวม 24 คำร้อง ส่วนใหญ่เป็นการร้องเรียนเรื่องการปิดป้ายหาเสียงไม่ถูกต้อง และข้อความที่ใช้หาเสียงหมิ่นเหม่เกินกรอบอำนาจหน้าที่ เข้าข่ายหลอกลวง

พรุ่งนี้ลุ้น กกต.ประกาศ "ชัชชาติ" เป็นผู้ว่าฯกทม. ถ้าคำร้องเรียนไม่ผิดกม.

ส่วนนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายเลข 8 ถูกร้องเรียน จำนวน 2 เรื่อง กรณีที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นคำร้องต่อ กกต.ขอให้ไต่สวนนายชัชชาติ กรณีทำป้ายหาเสียงเป็นผ้าไวนิลมีเจตนาแฝงเพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถนำไปรีไซเคิลทำกระเป๋า-ผ้ากันเปื้อน เข้าข่ายกระทำการเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองด้วยวิธีการ จัดทำให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้หรือไม่ ส่วนคำร้องอีกเรื่องยังระบุไม่ได้ว่าเกี่ยวข้องกับกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่

พรุ่งนี้ลุ้น กกต.ประกาศ "ชัชชาติ" เป็นผู้ว่าฯกทม. ถ้าคำร้องเรียนไม่ผิดกม.

ทั้งนี้วิธีการพิจารณาการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการร้องคัดค้านผู้สมัครที่มีคะแนนสูงสุดแต่ละเขตเลือกตั้ง เมื่อมีการเสนอให้ กกต.ประกาศผลจะเสนอพร้อมกัน ทั้งผู้ว่าฯกทม. และ ส.ก. ซึ่งกกต.จะพิจารณาว่ามีผู้สมัครคนใดที่มีเรื่องร้องคัดค้าน ประเด็นใดบ้าง หลังจากนั้น กกต.จะพิจารณาว่าจะประกาศผลการเลือกตั้งให้ ส.ก.ท่านใดก่อน หรือผู้ว่าฯกทม.ด้วยหรือไม่ ขึ้นอยู่ดุลพินิจของ กกต. ไม่มีการเลือกเสนอ

 

โดยหลักการพิจารณา  ถ้ามีเรื่องร้องคัดค้านหรือพบว่าการเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรม อาจจะไม่ประกาศผลรับรองการเลือกตั้งได้ เช่น มีผู้สมัคร ส.ก.ที่ได้คะแนนสูงสุด 45 คนจาก 50 คน ไม่มีเรื่องร้องคัดค้าน จะมีมติให้ประกาศผลการเลือกตั้ง 45 คนก่อน ส่วนที่เหลือจะยังไม่ประกาศ ตามกระบวนการจะตั้งคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริง

ส่วนระยะเวลาประกาศผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม และ ส.ก. ตามพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 17 ระบุไว้ว่า กกต.จะประกาศผลการเลือกตั้งได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง หากตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

 

กรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนกล่าวโทษหรือไม่  กกต.ต้องสืบสวนหรือไต่สวนให้แล้วเสร็จ และประกาศผลรับรองการเลือกตั้ง หรือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 60 วัน นับจากวันเลือกตั้ง

 

ที่มาคมชัดลึกออนไลน์