svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

“เลขาฯ สมช.” เผยติดโควิด-19 ไปเลือกตั้งได้ เล็งออกมาตรการแยกโซนคูหา

“เลขาฯ สมช.” เผยติดโควิด-19ไปเลือกตั้งได้ เล็งออกมาตรการแยกโซนคูหาสำหรับผู้ติดเชื้อ วันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค.นี้

วันนี้ (19 พ.ค.65) พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือศปก.ศบค. กล่าวก่อนการประชุมศปก.ศบค. ถึงการดูแลความมั่นคงในช่วงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ ส.ก., นายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ในวันที่ 22 พ.ค นี้ ว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ได้ดูแลทุกอย่างอย่างเรียบร้อยดี ยังไม่ได้รับรายงานอะไรที่ผิดปกติ ทุกหน่วยได้รับมอบแนวทางไปแล้ว โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เป็นเจ้าภาพ

 

“เลขาฯ สมช.”  เผยติดโควิด-19 ไปเลือกตั้งได้  เล็งออกมาตรการแยกโซนคูหา

ส่วนหน่วยที่ดูแลในระดับพื้นที่คือกทม. และเมืองพัทยา ซึ่งได้มีมาตรการต่างๆ รองรับไว้หมดแล้ว รวมทั้งมาตรการจากกระทรวงสาธารณสุข สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ โดยจะนำมาหารือในการประชุมวันนี้ด้วยเช่นกัน ก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมศบค. ชุดใหญ่ในวันที่ 20 พ.ค.นี้

 

“เลขาฯ สมช.”  เผยติดโควิด-19 ไปเลือกตั้งได้  เล็งออกมาตรการแยกโซนคูหา

ส่วนมีแนวทางการจัดโซนแยกสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างไร พล.อ.สุพจน์ กล่าวว่า ทางสาธารณสุขมีมาตรการอยู่แล้ว เนื่องจากเคยมีประสบการณ์ในการแยกเด็กนักเรียนในช่วงสอบ ซึ่งถือว่าเป็นมาตรการที่ใช้ได้ รูปแบบการแยกโซนเลือกตั้งสำหรับผู้ติดเชื้อจึงคล้ายกัน และมีมาตรการที่รัดกุม ดังนั้นหาก กกต. และหน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้ว ผู้ที่ติดเชื้อและมีสิทธิเลือกตั้ง จึงสามารถไปใช้สิทธิในวันที่ 22 พ.ค.นี้ได้