กรมป้องกันฯ เตือน แพร่ น่าน สุโขทัย อุตรดิตถ์ เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ระบุ 14 จังหวัดได้รับผลกระทบ บ้านเรือนเสียหาย 252 หลัง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

18 พฤษภาคม 2565 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย รายงานข้อมูลคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ระบุ

พื้นที่เฝ้าระวัง ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง

ภาคเหนือ

 • นครสวรรค์
 • อุทัยธานี

 

ภาคกลาง

 • ชัยนาท
 • สุพรรณบุรี
 • กาญจนบุรี
 • ราชบุรี
 • นครปฐม
 • สมุทรสาคร
 • สมุทรสงคราม
 • นครนายก
 • ปราจีนบุรี
 • ชลบุรี
 • ระยอง
 • จันทบุรี
 • ตราด 

ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณา และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง

 

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน/น้ำป่าไหลหลาก

ภาคเหนือ

 • แพร่ (อ.วังชิ้น ร้องกวาง สอง ลอง)
 • น่าน (อ.นาหมื่น เวียงสา)
 • สุโขทัย (อ.คีรีมาศ บ้านด่านลานหอย)
 • อุตรดิตถ์ (อ.ท่าปลา ลับแล น้ำปาด)

 

ขอให้ประชาชน ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ ระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษ อุบัติภัยจากไฟฟ้า  และเพิ่มความระมัดระวังการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านเส้นทาง

 

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำและพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่ง

ภาคกลาง

 • สมุทรสาคร
 • สมุทรสงคราม
 • สมุทรปราการ
 • ฉะเชิงเทรา
 • ชลบุรี
 • ระยอง
 • จันทบุรี
 • ตราด
 • เพชรบุรี
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • กรุงเทพมหานคร

 

ภาคใต้

 • ชุมพร
 • สุราษฎร์ธานี
 • นครศรีธรรมราช
 • สงขลา
 • ปัตตานี
 • นราธิวาส

ปภ.เตือน แพร่ น่าน สุโขทัย อุตรดิตถ์ เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน

นอกจากนี้วันนี้ ยังได้รายงานน้ำท่วมและวาตภัย ระหว่างวันที่ 14 – 18 พฤษภาคม 2565 พบในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา อุตรดิตถ์ พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร สุโขทัย นครนายก ขอนแก่น ชัยภูมิ อำนาจเจริญ อุดรธานี สุรินทร์ และตราด รวม 24 อำเภอ 47 ตำบล 78 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 252 หลัง ผู้บาดเจ็บ 1 ราย (ชัยภูมิ) ไม่มีผู้เสียชีวิต แยกเป็น

 

ภาคเหนือ 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา อุตรดิตถ์ พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร และสุโขทัย รวม 13 อำเภอ 28 ตำบล 56 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 176 หลัง

ปภ.เตือน แพร่ น่าน สุโขทัย อุตรดิตถ์ เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน

ภาคกลาง 1 จังหวัด ได้แก่ นครนายก รวม 2 อำเภอ 3 ตำบล 3 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 10 หลัง

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ อำนาจเจริญ อุดรธานี และสุรินทร์ รวม 8 อำเภอ 15 ตำบล 18 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 65 หลัง ผู้บาดเจ็บ 1 ราย (ชัยภูมิ) 

 

ภาคตะวันออก 1 จังหวัด ได้แก่ ตราด รวม 1 อำเภอ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 1 หลัง

 

ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT”

 

ปภ.เตือน แพร่ น่าน สุโขทัย อุตรดิตถ์ เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน