สำรวจความคิดเห็นประชาชนผู้ใช้น้ำมัน แม้ภาครัฐจะมีมาตรการช่วยลดภาษีสรรพสามิตดีเซลและใช้เงินจากกองทุนน้ำมันมาอุดหนุนเพื่อตรึงราคา ก็ไม่สามารถตรึงให้ต่ำกว่า 30 บาทได้ขณะที่กลุ่มผู้ใช้ชนิดอื่นก็เรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือด้วย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ปัญหาราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามตลาดโลก ส่งผลกระทบวงกว้างต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน เพราะเชื่อมโยงกับค่าครองชีพโดยตรง ทั้งต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นทำให้สินค้าแพงขึ้น ภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลล์พุ่งทะลุ 40 บาทต่อลิตร และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่กลุ่มน้ำมันดีเซลปัจจุบันราคาอยู่ที่ไม่เกิน 32 บาทต่อลิตร ซึ่งรัฐบาลได้อุดหนุนเม็ดเงินโดยใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาสนับสนุน รวมถึงการลดภาษีสรรพสามิตลงลิตรละ 3 บาท ขณะที่น้ำมันกลุ่มอื่นทั้งเบนซินและแก๊สโซฮอลล์ไม่มีมาตรการใดช่วยตรึงราคา

ชาวบ้านประสานเสียงจี้รัฐบาล 'ตรึง' ราคาน้ำมัน

ประชาชนผู้ใช้น้ำมัน บอกว่าได้รับผลกระทบอย่างมากจากราคาน้ำมันที่แพงขึ้นทุกวัน อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือตรึงราคาผู้ใช้น้ำมันทุกกลุ่มเพราะต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำมันแพง อยากให้ตรึงราคาน้ำมันแก๊สโซฮอลล์อยู่ระดับไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร จากตอนนี้ที่ราคาทะลุเกิน 40 บาทแล้ว ส่วนผู้ใช้ดีเซลบอกว่าอยากให้ตรึงราคาไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร และอยากให้หามาตรการมาช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพประชาชนให้มากขึ้น

สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ (17 พ.ค.) กระทรวงการคลังเตรียมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล เพื่อช่วยลดปัญหาราคาน้ำมันดีเซลแพงหลังจากมาตรการจะหมดลงวันที่ 20 พ.ค.นี้

ชาวบ้านประสานเสียงจี้รัฐบาล 'ตรึง' ราคาน้ำมัน

โดยมี 2 แนวทางในการต่ออายุการลดภาษี คือ 1.ขยายระยะเวลาการลดภาษีน้ำมันดีเซลในอัตราลิตรละ 3 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.-20 ก.ค. 65 และ 2.ลดภาษีน้ำมันดีเซลในอัตราลิตรละ 5 บาท แต่ระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน โดยทั้ง 2 แนวทางจะใช้งบประมาณราว 20,000 ล้านบาท เพื่อไม่ให้กระทบต่อการจัดเก็บรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ 2565 มากเกินไป

ชาวบ้านประสานเสียงจี้รัฐบาล 'ตรึง' ราคาน้ำมัน