svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ขึ้นอีกแล้ว พรุ่งนี้น้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ขึ้นราคา 60 สต. - 1 บาท

15 พฤษภาคม 2565
7.2 k

อย่าลืมแวะปั๊ม! พรุ่งนี้น้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ปรับขึ้นราคา 60 สต./ลิตร ส่วน E85 ปรับขึ้น 1 บาทต่อลิตร ขณะที่กลุ่มดีเซลราคาคงเดิม ยกเว้นดีเซลพรีเมี่ยมปรับขึ้น 1 บาทต่อลิตร

วันนี้ (15 พ.ค. 65) โออาร์และบางจาก แจ้งปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันในกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ 60 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 1บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันในกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม ยกเว้นดีเซลพรีเมี่ยมปรับขึ้น 1 บาทต่อลิตร 

 

มีผลวันที่ 16 พ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 05:00 เป็นต้นไป

 

*ราคาที่ประกาศเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานครฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น 

 

 

ขึ้นอีกแล้ว พรุ่งนี้น้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ขึ้นราคา 60 สต. - 1 บาท
 

น้ำมันในกลุ่มเบนซิน
 

- เบนซิน อยู่ที่ 49.36 บาท

 

- แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 41.95 บาท

 

- แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 41.68 บาท

 

- E20  อยู่ที่ 40.84 บาท

 

- E85 อยู่ที่  อยู่ที่ 35.24 บาท 

 

ขึ้นอีกแล้ว พรุ่งนี้น้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ขึ้นราคา 60 สต. - 1 บาท
 

น้ำมันในกลุ่มดีเซล

 

- ดีเซลพรีเมียม B7 อยู่ที่ 40.36 บาท

 

- ดีเซล B7  อยู่ที่ 31.94 บาท

 

- ดีเซล อยู่ที่ 31.94 บาท

 

- ดีเซล B20 อยู่ที่ 31.94 บาท 

 

 

ขึ้นอีกแล้ว พรุ่งนี้น้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ขึ้นราคา 60 สต. - 1 บาท