svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

เช็กตรงนี้ เพิ่มสิทธิประโยชน์ประกันสังคม 3 ข้อล่าสุด มีอะไรใหม่บ้าง

อัปเดตข่าวสาร ประกันสังคม ก่อนใคร ล่าสุด ปลดล็อก เพิ่มสิทธิประโยชน์ เช็กเลย 3 ข้อต้องรู้ พ.ร.บ.ประกันสังคม สิทธิประโยชน์ใหม่ มีอะไรบ้าง??

อัปเดตล่าสุด ปลดล็อก เพิ่มสิทธิประโยชน์ประกันสังคม 3 ข้อมาใหม่ อะไรบ้าง

เนชั่นออนไลน์ รีบสรุปและนำเสนอข้อมูลดีๆ มานำเสนอกันตรงนี้ ให้คอข่าวได้รับทราบและทันข่าวสารก่อนใคร รีบไปเช็กข้อมูลกันเลย

เช็กตรงนี้ เพิ่มสิทธิประโยชน์ประกันสังคม 3 ข้อล่าสุด มีอะไรใหม่บ้าง

จากที่ประชุมครม. เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1.ขยายความคุ้มครองผู้ประกันตน ม.33 จาก 60 ปี เป็น 65 ปี 

ให้ผู้รับเงินบำนาญชราภาพสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้ รวมถึงขอรับเงินบำนาญจ่ายล่วงหน้าได้

 

2.เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ
-อายุครบ 55 ปี เลือกรับเงินบำนาญหรือบำเหน็จชราภาพ
-ขอคืนเงินกรณีชราภาพบางส่วนมาใช้ก่อนอายุครบ 55 ปีได้
-นำเงินกรณีชราภาพบางส่วนไปเป็นหลักค้ำประกันกู้เงินได้

เช็กตรงนี้ เพิ่มสิทธิประโยชน์ประกันสังคม 3 ข้อล่าสุด มีอะไรใหม่บ้าง

3.เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีอื่น
- เพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ เป็นร้อยละ 70 ของค่าจ้าง (เดิมร้อยละ 50)
- เพิ่มเวลาจ่ายเงินหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร โดยเหมาจ่ายครั้งละร้อยละ 50 ของค่าจ้าง เป็น 98 วัน (เดิม 90 วัน)

- สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง และภายหลังการสิ้นสภาพเป็นผู้ประกันตน ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรต่อไปอีก 6 เดือน

 

เช็กตรงนี้ เพิ่มสิทธิประโยชน์ประกันสังคม 3 ข้อล่าสุด มีอะไรใหม่บ้าง

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก : สำนักงานประกันสังคม 

 

เช็กตรงนี้ เพิ่มสิทธิประโยชน์ประกันสังคม 3 ข้อล่าสุด มีอะไรใหม่บ้าง