svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ข่าวดี! น้ำมันสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ อภ. บรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติฯแล้ว

12 พฤษภาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

น้ำมันสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ของ องค์การเภสัชกรรม ได้รับการบรรจุเป็นรายการยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรแล้ว จำนวน 3 รายการ ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงกัญชามาตรฐานทางการแพทย์ในระบบบริการสุขภาพของรัฐได้ตามข้อบ่งใช้ โดยแพทย์เป็นผู้วินิจฉัยและสั่งจ่ายยา

12 พฤษภาคม 2565 ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ได้พิจารณาบรรจุน้ำมันสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรมเป็นรายการยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พ.ศ.2564 และได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564  

 

สำหรับน้ำมันสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรม ที่ได้รับการบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย
 

  • ยาน้ำมันสารสกัดกัญชาที่มี THC สูง
  • ยาน้ำมันสารสกัดกัญชาที่มี CBD สูง
  • ยาน้ำมันสารสกัดกัญชาที่มี CBD และTHC สัดส่วนเท่ากัน  

 

 ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม

รายการยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ เป็นยาสำหรับใช้ในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข โดยมีสรรพคุณและข้อบ่งใช้ตามข้อกำหนดทางการแพทย์ โดยน้ำมันสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรมทั้ง 3 รายการเป็นรูปแบบยาหยดใต้ลิ้น มีคุณสมบัติ ดังนี้

 

ยาน้ำมันสารสกัดกัญชาที่มี THC สูง รักษาเสริมในการรักษาภาวะคลื่นไส้ อาเจียนจากเคมีบำบัด ผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะท้ายที่มีอาการนอนไม่หลับ เบื่ออาหาร หรือมีอาการปวดในระดับปานกลางจนถึงรุนแรง 

 

ยาน้ำมันสารสกัดกัญชาที่มี CBD สูง ตามโครงการของกรมการแพทย์ และยาน้ำมันสารสกัดกัญชาที่มี CBD และTHC สัดส่วนเท่ากัน รักษาเสริมในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายที่นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร ปวดปานกลางถึงรุนแรง 

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรได้ในระบบบริการสุขภาพของรัฐ โดยรัฐเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านยา ปัจจุบันมีหน่วยบริการทางการแพทย์ที่ได้รับอนุญาตจ่ายกัญชาทางการแพทย์ที่เป็นโรงพยาบาลภาครัฐ จำนวน 893 แห่งทั่วประเทศ 

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการรักษา จึงควรไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและสั่งจ่ายยาซึ่งแพทย์เหล่านี้ได้ผ่านการอบรมการใช้กัญชามาอย่างถูกต้องและเลือกใช้ยาที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยโดยเฉพาะยาที่ได้รับอนุญาตจาก อย.แล้ว และเป็นยาที่บรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร 

 

“ การบรรจุยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ  จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ป่วยและส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาที่มีความจำเป็นได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะยาที่มีราคาสูง และส่งเสริมให้ประชาชนได้หันมาใช้ยาที่ผลิตจากสมุนไพร ทดแทนการนำเข้ายาที่มีฤทธิ์ในการรักษาคล้ายกัน  ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศลงได้ ” ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม กล่าว

logoline