svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

เอไอเอสใช้เวที กสทช. ค้าน 'ควบรวม' ทรู-ดีแทค

กสทช.เดินหน้าเปิดรับฟังความเห็นกรณีการควบรวมทรู-ดีแทค ครอบคลุมทุกมิติ โดยวันนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นกลุ่มแรก หลังจากนี้จะเปิดรับฟังกลุ่มนักวิชาการ กลุ่มผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปต่อไป ตามโรดแมปที่วางไว้

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดให้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวงจำกัด (Focus Group) ต่อกรณีการรวมธุรกิจระหว่าง บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) และ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คแซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) ครั้งที่ 1 สำหรับกลุ่มภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

เอไอเอสใช้เวที กสทช. ค้าน \'ควบรวม\' ทรู-ดีแทค

ด้านกลุ่มผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศ หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจสัมพันธ์ บมจ. แอดวานซ์  อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ เอไอเอส ศรัณย์ ผโลประการ ระบุ เอไอเอสยืนยันว่ามีความพร้อมที่จะแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมภายใต้บทบัญญัติทางกฎหมายและกติกาที่ กสทช.กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การปล่อยให้ผู้เล่นรายใหญ่ในประเทศลดจำนวนลงจาก 3 ค่าย เหลือ 2 ค่าย จึงเป็นการลดทางเลือกในการใช้บริการของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นทางเลือกด้านโปรโมชั่นราคา การบริการหลังการขาย และคุณภาพสัญญาณ

เอไอเอสใช้เวที กสทช. ค้าน \'ควบรวม\' ทรู-ดีแทค

จึงปฏิเสธข้อเท็จจริงไม่ได้ว่าการมีตัวเลือก 3 ราย ย่อมดีกว่า 2 รายในฐานะผู้บริโภค เมื่อผู้ให้บริการรายใหญ่ในตลาดโทรคมนาคมซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเหลือเพียง 2 ราย การแข่งขันน้อยลง จากเดิมที่มีรายใหญ่ 3 ค่าย ต่างแข่งขันกันอย่างดุเดือด งัดกลยุทธ์การตลาดมาต่อสู้กันทำให้ผู้ใช้บริการได้ประโยชน์และได้เลือกใช้โปรโมชั่นที่ชื่นชอบ เมื่อเหลือผู้ให้บริการรายใหญ่เพียง 2 ค่าย โดยแต่ละค่ายมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก และใกล้เคียงกัน ย่อมเป็นสัญญาณสิ้นสุดของการทำสงครามราคาซึ่งดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตลอด 20 ปี เพราะไม่มีความจำเป็นต้องแย่งลูกค้ากันอีก

 

 

เอไอเอสมีความจำเป็นต้องออกมาแสดงความคิดเห็นต่อการควบรวมครั้งนี้ การควบรวมนี้มีผลกระทบอย่างมากไม่เพียงต่อผู้ใช้บริการแต่มีผลไปถึงผู้ประกอบการรายย่อย ผู้รับเหมา ผู้แทนจำหน่าย ผู้ให้บริการเสริมต่างๆด้วย เนื่องจากการควบรวมหวังลดต้นทุนที่ซ้ำซ้อนก็จะเกิดการลดการจ้างงานผู้รับเหมา ยกเลิกพื้นที่เช่า ทำให้เกิดการหดตัวของอุตสาหกรรม ส่งผลไปถึงผู้ประกอบการรายเล็กที่ไม่มีอำนาจต่อรองอาจต้องล้มหายตายจากไป ส่วนเอไอเอสเองก็เสียหายเพราะเมื่อควบรวมจะมีการถือครองคลื่นความถี่บางย่านเกินกว่าที่ กสทช. อนุญาตในการประมูลคลื่นความถี่ที่ผ่านมา

เอไอเอสใช้เวที กสทช. ค้าน \'ควบรวม\' ทรู-ดีแทค

สำหรับการเปิดรับฟังความคิดเห็นเป็นไปตามมติที่ประชุม กสทช.ที่เห็นชอบแผนงาน (Roadmap) กรณีการรวมธุรกิจระหว่างทรูกับดีแทค โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและวิเคราะห์เรื่องดังกล่าว จำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย คณะอนุกรรมการด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิพลเมือง คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยี และคณะอนุกรรมการด้านเศรษฐศาสตร์

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้จัดประชุม Focus Group เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง กลุ่มนักวิชาการ และกลุ่มผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป ตลอดจนมอบหมายให้คณะทำงานของสำนักงาน กสทช. และที่ปรึกษาอิสระทั้งในและต่างประเทศศึกษาผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์และสังคมในระยะเวลาที่เร็วที่สุด

เอไอเอสใช้เวที กสทช. ค้าน \'ควบรวม\' ทรู-ดีแทค

โดยหลังจากจบงานการรับฟังความคิดเห็นครั้งแรกวันนี้ สำนักงาน กสทช. ยังเปิดรับความคิดเห็นจากภาคส่วนผ่านทางอีเมล สามารถส่งความเห็นมาได้ภายในวันที่ 12 พ.ค. 2565 สำหรับการรับฟัง Focus Group ครั้งที่ 2 กลุ่มนักวิชาการ และครั้งที่ 3 กลุ่มผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป สำนักงาน กสทช. จะแจ้งกำหนดการให้ทราบในโอกาสต่อไป ซึ่งถือเป็นก้าวแรกของ กสทช.ในการเดินเครื่องการควบรวมระหว่างทรูกับดีแทค เพื่อตอบโจทย์ในทุกมิติอย่างครบถ้วน