svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

หมอธีระ เผยงานวิจัยสหรัฐฯ "ใส่หน้ากาก" ยังจำเป็น ลดเสี่ยงโควิด 1,000 เท่า

06 พฤษภาคม 2565
465

หมอธีระ เปิดงานวิจัยของสหรัฐฯ ชี้ชัดการ "ใส่หน้ากาก" ยังจำเป็น ลดเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิดในอากาศได้ถึง 1,000 เท่า พร้อมเปิดผลกระทบจาก ภาวะ Long COVID กับสมอง น่ากลัวและรุนแรง

6 พฤษภาคม 2565  รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ หรือ “หมอธีระ” คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “Thira Woratanarat” กรณีความรุนแรงของโควิด19ลดลง การใส่ หน้ากากอนามัย ยังมีความจำเป็นหรือไม่ โดยยกเอาผลงานวิจัยของสหรัฐฯ มาเปิดเหตุผลยืนยัน มีรายละเอียดดังนี้..

 

การศึกษาจากสหรัฐอเมริกาประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแพร่เชื้อในอาคาร ในรถบัส และใน พื้นที่มหาวิทยาลัย สรุปสั้นๆ ว่า

...ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโรคโควิด-19 ผ่านทางละอองฝอยขนาดเล็กอากาศ (aerosol transmission) นั้น มากกว่าการติดจากการสัมผัสไวรัสที่เกาะบนพื้นผิวต่างๆ (surface) ถึง 1,000 เท่า...

 

นี่จึงเป็นความรู้ที่ชี้ให้เราเห็นความสำคัญของ "การใส่หน้ากาก" ระหว่างทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

 

อ้างอิง : Zhang, X., Wu, J., Smith, L.M. et al. Monitoring SARS-CoV-2 in air and on surfaces and estimating infection risk in buildings and buses on a university campus. J Expo Sci Environ Epidemiol (2022).

 

หมอธีระ เผยงานวิจัยสหรัฐฯ "ใส่หน้ากาก" ยังจำเป็น ลดเสี่ยงโควิด 1,000 เท่า

พร้อมกันนี้ หมอธีระ ได้ อัพเดตงานวิจัย Long COVID ระบุว่า NEJM Journal Watch วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ทบทวนงานวิจัยเรื่องผลของการติดเชื้อโรคโควิด-19 ต่อสมอง

 

โดยสรุปงานวิจัยสำคัญจากสหราชอาณาจักร ซึ่งเปรียบเทียบผลการตรวจสมองด้วยการทำ MRI และการทดสอบความคิดความจำ (cognitive test) จำนวน 2 ครั้ง ในกลุ่มที่มีประวัติติดเชื้อโรคโควิด-19 ระหว่างระยะเวลาที่ติดตามนาน 18 เดือน จำนวน 401 คน และกลุ่มที่ไม่ได้ติดเชื้อ จำนวน 384 คน ทั้งนี้มีเพียง 4% ของผู้ติดเชื้อที่ป่วยจนต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล

 

หมอธีระ เผยงานวิจัยสหรัฐฯ "ใส่หน้ากาก" ยังจำเป็น ลดเสี่ยงโควิด 1,000 เท่า

 

ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า แม้จะติดเชื้อโดยป่วยเล็กน้อยก็ตาม จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมองหลายอย่าง ทั้งขนาดสมองที่ลดลง, เนื้อสมอง gray matter ในส่วน orbitofrontal cortex และ parahippocampal gyrus บางลง, และสมรรถนะด้านความคิดความจำลดลง

หมอธีระ เผยงานวิจัยสหรัฐฯ "ใส่หน้ากาก" ยังจำเป็น ลดเสี่ยงโควิด 1,000 เท่า

 

การเปลี่ยนแปลงของสมองดังกล่าวนั้นจะคงอยู่ยาวนานเพียงใด? จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาวะ Long COVID หรือไม่?  และจะนำไปสู่ภาวะสมองเสื่อมในอนาคตหรือไม่? ยังเป็น 3 คำถามสำคัญ ที่จำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อพิสูจน์ให้เห็น

 

ด้วยสถานการณ์ระบาดของไทย ยังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงควรตระหนัก รู้เท่าทัน และประพฤติปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสม ใส่หน้ากากนะครับ สำคัญมาก 
...ไม่ติดเชื้อย่อมดีที่สุด...

 

หมอธีระ เผยงานวิจัยสหรัฐฯ "ใส่หน้ากาก" ยังจำเป็น ลดเสี่ยงโควิด 1,000 เท่า

อ้างอิง :
1. Komaroff AL. Even Mild COVID-19 Can Lead to Substantial Brain Changes. NEJM Journal Watch. 4 May 2022.
2. Douaud G et al. SARS-CoV-2 is associated with changes in brain structure in UK Biobank. Nature 2022 Apr 28; 604:697.
3. Gollub RL. Brain changes after COVID revealed by imaging. Nature 2022 Apr 28; 604:633.