“อนุทิน” มอบ สธ. ดูแลบุคลากรสาธารณสุขติดเชื้อโควิด เยียวยาอย่างเหมาะสม เผยตั้งแต่มี.ค. 64 จนถึง เม.ย. 65 เยียวยาบุคลากรติดโควิดแล้ว 1,164 ราย รวมเป็นเงินช่วยเหลือทั้งหมด 17,085,000 บาท มีเสียชีวิต 5 ราย ช่วยเหลือเบื้องต้นรวม 2 ล้านบาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

3 พฤษภาคม 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงการดูแลและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ทำงานช่วงโรคระบาด จนหลายรายติดเชื้อโควิด-19 ว่า สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อ เราก็ต้องเยียวยา โดยท่านปลัดกระทรวงฯ จะเป็นฝ่ายจัดการ 

 

อย่างไรก็ตาม ทั้งตนเอง และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข หากอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร และมีการเสนอขึ้นมาถึงภารกิจงานที่ทำไป และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจโควิด ทางภาครัฐ  คณะรัฐมนตรี ไม่ได้มีปัญหาอะไร  เพียงแต่ต้องมีเหตุมีผลต้องอธิบายต่อประชาชนได้ เพราะเราใช้งบประมาณของแผ่นดิน

 

สธ เยียวยาบุคลากรสาธารณสุขติดโควิด ช่วยเหลือแล้ว 17 ล้านบาท

 

เมื่อถามว่าบุคลากรที่ทำงานโควิดมาตลอดจนจะถึงโรคประจำถิ่น มีความเหนื่อยล้า ท่านอยากฝากอะไรถึงบุคลากรหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า  จริงๆ ตนและรัฐมนตรีช่วยฯ ไปที่ไหนต่างให้ความชื่นชม และขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ อสม. ประชาชนคนไทยทุกคนที่ช่วยกันประคับประคองสถานการณ์จนทำให้ประเทศไทยเราก้าวข้ามวิกฤตกันมาได้  หากทุกคนทำหน้าที่ของตนเองเราจะก้าวข้ามผ่านวิกฤตการณ์ที่ผ่านมา 2 ปีกว่าได้

 

ด้าน นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุข ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 304/2561 ลงวันที่ 4 กันยายน 2561  ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ว่า จากการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าว ได้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ให้แก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ.2561  โดยรวมทั้งหมด 1,164 ราย รวมเป็นเงินช่วยเหลือทั้งหมด 17,085,000 บาท

 

สธ เยียวยาบุคลากรสาธารณสุขติดโควิด ช่วยเหลือแล้ว 17 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นไปตามอาการที่มีระดับความรุนแรงจากการติดเชื้อโควิด-19 แตกต่างกันไป  โดยเสียชีวิตได้รับการเยียวยาจำนวน 400,000 บาท ส่วนอาการความรุนแรงจะแตกต่างกันตั้งแต่อาการปกติ ระดับกลาง ไปจนถึงมาก เยียวยาตั้งแต่ 10,000 บาท 20,000 บาท 30,000 บาท และมากกว่าหรือเท่ากับ 40,000 บาท ขึ้นอยู่กับอาการความรุนแรงที่เกิดขึ้น

 

สำหรับข้อมูลดังกล่าวเป็นการพิจารณาช่วงเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา จนถึงเดือนเมษายน 2565 มีการอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วจำนวน 17,085,000 บาท ในจำนวนคำร้องติดเชื้อโควิด 1,164 คน โดยจำนวนนี้พบว่า เสียชีวิต 5 คน จ่ายเงินช่วยเหลือรวม 2 ล้านบาท เป็นต้น

 

สธ เยียวยาบุคลากรสาธารณสุขติดโควิด ช่วยเหลือแล้ว 17 ล้านบาท

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด