นัดแรกประชุมกรรมการบริหารสร้างอนาคตไทย มีมติแต่งตั้ง คกก.สรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง พร้อมดัน "บุญส่ง ชเลธร” นั่งรองเลขาธิการพรรคคู่ "วัชระ กรรณิการ์”

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

27 เมษายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคสร้างอนาคตไทย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคครั้งแรก โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน นำโดย นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค นายสันติ กีระนันท์ เหรัญญิกพรรค นายนิทัศน์ ประทักษ์ใจ นายทะเบียนพรรค นายวัชระ กรรณิการ์ รองเลขาธิการพรรค และกรรมการบริหารพรรค อาทิ นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ นายวิเชียร ชวลิต นายสุพล ฟองงาม และนายพินิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ เป็นต้น

 

ถกนัดแรกกก.บห.สร้างอนาคตไทยตั้ง"บุญส่ง ชเลธร”นั่งรองเลขาฯ

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบวาระการตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 11 คน ในสัดส่วนต่างๆ ดังนี้ 

 

คณะกรรมการสรรหาสัดส่วนกรรมการบริหารพรรคสร้างอนาคตไทย จำนวน 5 คน ได้แก่ 

 

1. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค

 

2. นายสุพล  ฟองงาม รองหัวหน้าพรรค / กรรมการบริหารพรรค

 

3. นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค / กรรมการบริหารพรรค

 

4. นายวัชระ  กรรณิการ์ รองเลขาธิการพรรค / กรรมการบริหารพรรค

 

5. นายสุรนันทน์  เวชชาชีวะ รองหัวหน้าพรรค / กรรมการบริหารพรรค

คณะกรรมการสรรหาสัดส่วนหัวหน้าสาขาพรรคสร้างอนาคตไทย จำนวน 4 คน ได้แก่

 

ถกนัดแรกกก.บห.สร้างอนาคตไทยตั้ง"บุญส่ง ชเลธร”นั่งรองเลขาฯ

 

1. นายณรงค์ชัย แกหลวง หัวหน้าสาขาจังหวัดเชียงใหม่

 

2. นายจรงค์ หมื่นเมือง หัวหน้าสาขาจังหวัดนราธิวาส

 

3. นางสาวจินตนา กลั่นแก้ว หัวหน้าสาขาจังหวัดหวัดสุรินทร์

 

4. นายชัยพัฒน์ ตั้งแดนทอง หัวหน้าสาขาจังหวัดเพชรบุรี

 

คณะกรรมการสรรหาสัดส่วนตัวแทนพรรคสร้างอนาคตไทย จำนวน 2 คน ได้แก่ 

 

1. นายแดงดี แสงโยธา  ตัวแทนพรรคประจําจังหวัดสกลนคร เขตเลือกตั้งที่ 4 

 

2. นายวิฑูรย์ กวางทอง ตัวแทนพรรคประจําจังหวัดอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 4

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการแต่งตั้งตำแหน่งเพิ่มเติมในส่วนของรองเลขาธิการพรรค และรองโฆษกพรรค โดยแต่งตั้ง นายบุญส่ง ชเลธร เป็นรองเลขาธิการพรรคเพิ่มเติมจาก นายวัชระ กรรณิการ์ อีก 1 คน ซึ่งนายบุญส่ง จะเข้ามาทำงานด้านวิชาการของพรรค และแต่งตั้งนายพงศ์พรหม ยามะรัต น.ส.โชนรังสี เฉลิมชัยกิจ และ นายธันวา ไกรฤกษ์ เป็นรองโฆษกพรรค 

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด