อธิบดีกรมอนามัย เผยสถานการณ์ค่าฝุ่น PM 2.5 สูงขึ้น แนะกลุ่มเสี่ยงเลี่ยงอยู่กลางแจ้ง สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นก่อนออกจากบ้าน ขณะ กทม. เตรียมรับมือสถานการณ์ฝุ่น PM2.5

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

11 เมษายน 2565 จากข้อมูลของศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) รายงานคุณภาพอากาศของวันที่ 10 เม.ย. 2565 พบ ค่าฝุ่น PM2.5 ของประเทศไทยติด 1 ใน 10 อันดับโลก วัดค่าได้เกินมาตรฐานและอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) หลายพื้นที่ อาทิ

 

 • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตรวจวัดได้ 58 – 99 มคก./ลบ.ม.
 • ภาคเหนือ ตรวจวัดได้ 44 – 101 มคก./ลบ.ม.
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจวัดได้ 48 – 110 มคก./ลบ.ม.
 • ภาคกลางและตะวันตก ตรวจวัดได้ 57 – 94 มคก./ลบ.ม.

 
นอกจากนี้ จากการคาดการณ์สถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 พบว่าในช่วงวันที่ 10 – 12 เม.ย. 65 ควรมีการเฝ้าระวังสุขภาพ เนื่องจากสภาพอุตุนิยมวิทยาไม่เอื้อต่อการระบายของฝุ่นในพื้นที่ ประกอบกับสภาพอากาศนิ่ง การยกตัวของมวลอากาศต่ำ มีจุดความร้อนมีจำนวนมากส่งผลให้สถานการณ์ฝุ่นละอองสูงขึ้น

 

กทม.เตรียมแผนรับมือ PM 2.5 สธ.แนะกลุ่มเสี่ยง อยู่นอกบ้านสวมหน้ากากกันฝุ่น
 

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ออกมาให้คำแนะนำว่า ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง รวมถึงผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง เช่น ตำรวจจราจร แม่ค้าริมถนน พนักงานกวาดถนน คนขับรถรับจ้าง พนักงานส่งอาหาร และผู้ที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง ควรดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว 

 

“ หากจำเป็นต้องออกจากบ้านให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นที่เหมาะสม สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม รวมทั้งช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนเริ่มมีการเดินทางกันมากขึ้น เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ค่าฝุ่นสูงขึ้นตามไปด้วย ”

 

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย

 

ขณะที่ กทม. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่ ว่า กรุงเทพมหานครจัดเตรียมหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากค่าฝุ่นละออง PM2.5 ที่สูงจนมีผลกระทบต่อสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยเหลือและให้ความรู้ประชาชน 

 

รวมทั้งทำการล้างทำความสะอาด ดูดฝุ่นถนน ฉีดล้างต้นไม้ในพื้นที่ที่คาดว่าค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จะสูงเกินมาตรฐานที่กำหนด พร้อมทั้งแนะนำการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก รวมถึงให้คำแนะนำการสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องแก่ประชาชน

 

เตรียมพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยวินิจฉัยและให้การรักษาที่ถูกต้องตามแนวทางการรักษาโรค จัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ เตรียมหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน พร้อมรายงานสถิติผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นละออง ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง เพื่อปฏิบัติการออกช่วยเหลือผู้ป่วยยามจำเป็น หากมีการรายงานค่าฝุ่นในพื้นที่ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 

 

กทม.เตรียมแผนรับมือ PM 2.5 สธ.แนะกลุ่มเสี่ยง อยู่นอกบ้านสวมหน้ากากกันฝุ่น

ทั้งนี้ มีมาตรการสำคัญๆ ดังนี้ 

 1. ฉีดพ่นละอองน้ำจากสปริงเกอร์บนชั้นดาดฟ้าของตึก ที่ได้ดำเนินการติดตั้งไว้แล้ว เพื่อลดภาวะฝุ่นละอองในบริเวณพื้นที่โรงพยาบาล
 2. พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขกรณีฝุ่นละออง PM 2.5 เกิน 75 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) 
 3. สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัด กทม. เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศ เพื่อให้คำปรึกษาแก่ประชาชน ให้บริการตรวจรักษาลดความรุนแรงของอาการที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ประกอบด้วย
 • โรงพยาบาลตากสิน โทร. 02 437 0123 (วันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา 08.00 – 12.00 น.) 
 • โรงพยาบาลกลาง โทร.02 225 1354 (วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 15.30 น.) 
 • โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทร. 02 289 7198 (วันพุธ เวลา 13.00 – 15.30 น.) 
 • โรงพยาบาลสิรินธร โทร.02 328 6900 (วันอังคาร เวลา 13.00 – 15.30 น.) 
 • โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โทร.02-444-0163 ต่อ 8946 (วันอังคาร เวลา 08.00 – 16.00 น.) 

 

กทม.เตรียมแผนรับมือ PM 2.5 สธ.แนะกลุ่มเสี่ยง อยู่นอกบ้านสวมหน้ากากกันฝุ่น

รวมทั้งจัดห้องปลอดฝุ่น พัดลม และแผ่นกรองอากาศ เพื่อจัดทำพื้นที่ปลอดฝุ่น (Safe Zone) ภายในศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ของโรงพยาบาลในสังกัดฯ พร้อมประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ หอบหืด เยื่อบุตาอักเสบ หัวใจและหลอดเลือด รวมถึงผู้ที่ทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน ควรเลี่ยงพื้นที่ฝุ่นสูง (สีแดง) หรือลดระยะเวลาออกนอกอาคารให้น้อยที่สุด 

 

หากจำเป็นต้องออกนอกอาคาร ให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น และงดการทำกิจกรรม หรือออกกำลังกายกลางแจ้ง รวมทั้ง ปิดประตูหน้าต่างให้สนิท หรืออยู่ในห้องปลอดฝุ่นและสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไอ แน่นหน้าอก วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ผื่นแดง หรือมีอาการผิดปกติทางร่างกายอื่น ๆ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที หรือปรึกษาเรื่องสุขภาพ โทร HOTLINE 1646 สายด่วนสุขภาพ สำนักการแพทย์ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

 

กทม.เตรียมแผนรับมือ PM 2.5 สธ.แนะกลุ่มเสี่ยง อยู่นอกบ้านสวมหน้ากากกันฝุ่น