svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ฝุ่นพิษ PM2.5 ฟุ้งอีกระรอก เตือนงดกิจกรรมกลางแจ้ง สวมหน้ากากอนามัย

09 เมษายน 2565

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) เตือนฝุ่นละออง PM2.5 ฟุ้งอีกระรอก เตือนงดกิจกรรมกลางแจ้ง สวมหน้ากากอนามัย

 

วันนี้ (9 เม.ย.65) ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) รายงานคุณภาพอากาศวันที่ 9 เมษายน 2565 สรุปสถานการณ์ PM2.5 พบเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ สรุปได้ดังนี้

 

ฝุ่นพิษ PM2.5 ฟุ้งอีกระรอก เตือนงดกิจกรรมกลางแจ้ง สวมหน้ากากอนามัย

 

 

ภาคเหนือ ตรวจวัดได้ 43 – 114 มคก./ลบ.ม.

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจวัดได้ 43 – 94 มคก./ลบ.ม.

 

ภาคกลางและตะวันตก ตรวจวัดได้ 49 – 78 มคก./ลบ.ม.

 

ภาคตะวันออก ตรวจวัดได้ 43 – 54 มคก./ลบ.ม.

 

ภาคใต้ ตรวจวัดได้ 10 – 17 มคก./ลบ.ม.

 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. ตรวจวัดได้ 38 – 105 มคก./ลบ.ม.

โดยการเพิ่มสูงขึ้นนี้ มีสาเหตุจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่ รวมถึงพบจุดความร้อนที่กระจายตัวอยู่ทั้งในประเทศ และประเทศอนุภูมิภาคแม่โขง ได้แก่ สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม กัมพูชา ประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยาไม่เอื้อต่อการระบายของฝุ่นในพื้นที่ สภาพอากาศที่นิ่ง ลมอ่อน

 

ฝุ่นพิษ PM2.5 ฟุ้งอีกระรอก เตือนงดกิจกรรมกลางแจ้ง สวมหน้ากากอนามัย

ศกพ. คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 พบว่าในช่วงวันที่ 9-11 เม.ย. ควรเฝ้าระวังสถานการณ์ เนื่องจากสภาพอุตุนิยมวิทยาไม่เอื้อต่อการระบายของฝุ่นในพื้นที่ ประกอบกับสภาพอากาศที่นิ่ง การยกตัวของมวลอากาศต่ำ หากจุดความร้อนมีจำนวนมากอาจส่งผลให้สถานการณ์ฝุ่นละอองสูงขึ้น

ขอให้ประชาชนงดกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากอนามัย ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK

 

ฝุ่นพิษ PM2.5 ฟุ้งอีกระรอก เตือนงดกิจกรรมกลางแจ้ง สวมหน้ากากอนามัย

 

ที่มา :ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ