svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ป.ป.ช. ชี้ คดี "เอ๋ ปารีณา"บรรทัดฐานส.ส. มีหนาวกว่า 10 ราย ป.ป.ช.เร่งสรุปคดี

ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล-ค้าน มีหนาว ป.ป.ช.เผย ยังมีการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินการครอบครองที่ดินมิชอบ ตามที่มีคำร้องมากว่า 10 ราย คล้ายคลึงการฟัน "เอ๋ ปารีณา" ขัดจริยธรรมการเมืองอย่างร้ายแรง

 

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 65 นายนิวัติไชย เกษมมงคล  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช. ) เปิดเผยว่า  กรณี ศาลฎีกาพิพากษาให้ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ พ้นจากความเป็น ส.ส. และตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิต รวมถึงสิทธิเลือกตั้ง กรณีครอบครองที่ดินของรัฐ โดยมิชอบ ว่า เรื่องนี้ ยังมีคำร้องในประเด็นที่ใกล้เคียงกัน กับ ส.ส. ทั้งฝ่ายค้าน และ ฝ่ายรัฐบาล อีก กว่า 10 ราย ที่แจ้งบัญชีทรัพย์สิน ว่าถือครองที่ดิน โดยไม่มีเอกสารสิทธิอย่างชัดเจน

 

และขณะนี้อยู่ระหว่าง ที่ ป.ป.ช.กำลังตรวจสอบ ซึ่งเมื่อ ศาลมีคำพิพากษา กรณี น.ส.ปารีณา แล้ว จะส่งผลเป็นบรรทัดฐาน ทางคดี แก่ ส.ส. รายอื่นด้วย และส่งผลให้การทำงาน ของ ป.ป.ช. เป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น

 

ป.ป.ช. ชี้ คดี \"เอ๋ ปารีณา\"บรรทัดฐานส.ส. มีหนาวกว่า 10 ราย ป.ป.ช.เร่งสรุปคดี

 

คาดว่า หลังจากนี้ ป.ป.ช. จะมีข้อสรุป ในคดีที่เหลือออกมา ว่า จะชี้มูลความผิด ส.ส. รายใดเพิ่มเติมหรือไม่

 

ทั้งนี้  เมื่อวันที่ 7 เม.ย.65 ศาลฎีกาอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ คมจ.1/2564  ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงของน.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในจังหวัดราชบุรีอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมและขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งให้ผู้คัดค้านพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้คัดค้านและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกิน 10 ปี

 

ศาลพิพากษาว่า ผู้คัดค้านฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมมีคำสั่งให้ผู้คัดค้านพ้นจากตำแหน่งนับจากวันที่ 25 มี.ค.64 ซึ่งเป็นวันที่ศาลฎีกา สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้คัดค้านตลอดไป และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกิน 10 ปี

 

มีผลให้ผู้คัดค้านไม่มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. สว. ผู้บริหารท้องถิ่นและดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆตามรัฐธรรมนูญมาตรา 235 วรรคสี่ และพรป.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2561 มาตรา 81, 87 และมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ขัอ 3 ข้อ 17 ประกอบข้อ 27 วรรคสอง