svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

สธ. ประเมินหลังสงกรานต์ เลวร้ายที่สุดติด "โควิด-19" แสนคน/วัน ดับพุ่ง250

04 เมษายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

กรมควบคุมโรค ประเมินสถานการณ์โควิดหลังสงกรานต์ เลวร้ายที่สุดจะติดเชื้อวันละแสนราย เสียชีวิต 250 คนต่อวัน เตรียมขยายเตียง ตุนยา เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ และ กลุ่มโรคร้ายแรง 608

4 เมษายน 2565 นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวในการแถลงสถานการณ์โควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า กรมควบคุมโรค คาดการณ์สถานการณ์โควิด-19 หลังเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ จะมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ผู้ป่วยอาการหนัก และผู้เสียชีวิต และมากกว่าปี 2564

 

หากประเมินดูจากผู้ติดเชื้อวันละกว่า 2 หมื่นราย เสียชีวิตไม่เกิน 100 รายต่อวัน นับว่ายังเป็นไปตามที่คาดการณ์ จึงคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ คือ ผู้เสียชีวิตขึ้นไปราว 100 รายเศษๆต่อวันในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม

 

ทั้งนี้ หากเทียบยอดผู้ป่วยหนักและเสียชีวิตช่วงหลังสงกรานต์ 2 ปีก่อนกับปีนี้ คาดว่า สัดส่วนระหว่างการป่วยหนักต่อผู้ติดเชื้อลดลง เพราะช่วง 2 ปีก่อนติดเชื้อวันละไม่กี่พัน ขึ้นไปสุงสุด 23,000 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 1,300-1,400 ราย ปัจจุบันใส่ท่อช่วยหายใจราว 500 ราย หรือ 1 ใน 3 ของก่อนหน้านี้ แต่ติดเชื้อมากกว่าเดิม 2-3 เท่า ถ้านับรวม ATK

 

สธ. ประเมินหลังสงกรานต์ เลวร้ายที่สุดติด \"โควิด-19\" แสนคน/วัน ดับพุ่ง250
 

นพ.จักรรัฐ ระบุถึง สาเหตุที่จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการรวมกลุ่ม ประชาชนกลับบ้าน ไปเจอญาติผู้ใหญ่ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน จนอาจเกิดการแพร่เชื้อมากขึ้น ดังนั้นต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในผู้สูงอายุ กลุ่ม 608  ผู้มีโรคประจำตัว

 

ทั้งนี้ ฉากทัศน์โควิด ที่ สธ. คาดว่า จะเกิดขึ้นหลังสงกรานต์ หากคงมาตรการต่าง ๆ และประชาชนให้ความร่วมมือในระดับปัจจุบัน และมีการแพร่โรคต่อเนื่องไปทุกจังหวัดจนถึงช่วงสงกรานต์ ประเมินว่าผู้ติดเชื้อจะสูงสุดราว 5 หมื่นรายต่อวัน ในช่วงราว 19 เมษายน 2565 ผู้ป่วยปอดอักเสบสูงสุดราว 3,000 ราย ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2565 ผู้ป่วยปอดอักเสบใส่ท่อช่วยหายใจสูงสุดจะอยู่ที่ราว 900 ราย และผู้เสียชีวิตมากกว่า 100 รายต่อวัน

 

“ ระดับแย่ที่สุด กรณีที่ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรค ลดแยกกัก-กักตัว ฉีดวัคซีนทุกเข็มต่ำกว่า 2 แสนโดสต่อวัน ประชาชนส่วนใหญ่ย่อนหย่อนต่อมาตรการป้องกันตนเอง จะมีผู้ติดเชื้อสูงสุดราว 1 แสนรายต่อวัน ช่วงหลังสงกรานต์ ผู้ป่วยปอด อักเสบสูงสุดราว 6,000 รายช่วงต้นเดือนพฤษาภาคม 2565 ผู้ป่วยปอดอักสบใส่ท่อช่วยหายใจสูงสุดจะอยู่ที่ราว 1,700 ราย และผู้เสียชีวิตราว 250 รายต่อวัน ” นพ.จักรรัฐ ระบุในตอนท้าย

 

สธ. ประเมินหลังสงกรานต์ เลวร้ายที่สุดติด \"โควิด-19\" แสนคน/วัน ดับพุ่ง250

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลปั อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันเตียงระดับ 2-3 ที่รองรับผู้ป่วยกลุ่มอาการสีเหลืองและแดง ยังมีเพียงพอ ส่วนการพิจารณารายจังหวัดจาก 10 จังหวัดที่มีการติดเชื้อสูงสุด ส่วนใหญ่เตียงระดับ 2 ขึ้นไปยังรองรับได้ แต่ได้หารือร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครื่อข่ายทุกภาคส่วน เอกชน กทม. โรงเรียนแพทย์ เพิ่มเตียง เพื่อรองรับสถานการณ์หลังสงกรานต์ ถ้าเตียงเริ่มตึงก็ต้องขยายเตียงระดับ 2-3 โดยแต่ละที่การครองเตียงถ้าขึ้นมา ถึง 80% ต้องขยายเพิ่ม

 

ในส่วนของยารักษาโควิด-19 นั้น ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า มีการส่ำรองยาไว้เพียงพอในช่วงเทศกาลสงกรานตํ โดย สธ. แจ้งแผนความต้องการเป็นยาฟาวิพิราเวียร์และโมลนูพิราเวียรวม 75 ล้านเม็ด ซึ่งองค์การเภสัชได้เตรียมสำรองไว้แล้ว

 

สธ. ประเมินหลังสงกรานต์ เลวร้ายที่สุดติด \"โควิด-19\" แสนคน/วัน ดับพุ่ง250

logoline