svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

พล.ต.อ.อัศวิน แถลงเปิดตัวชิงผู้ว่าฯ กทม. พร้อมเปิดตัวทีมงานสำหรับสู้ศึก

28 มีนาคม 2565

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง แถลงเปิดตัวชิงผู้ว่าฯ กทม. ในนามผู้สมัครอิสระกลุ่มรักษ์กรุงเทพ พร้อมเปิดตัวทีมงานสำหรับสู้ศึกเลือกตั้ง ลั่นพร้อมหาเสียงขอคะแนนคนกรุงทันทีเพื่อสานงานต่อ และทำนโยบายที่นำเสนอให้เป็นจริง

วันนี้ (28 มี.ค.) เมื่อเวลา 19.00 น. ที่โกดังเสริมสุข (แป็บซี่) ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนเจริญนคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสู้ศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. หลังลาออกจากตำแหน่ง มาเปิดตัวเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. ในนามผู้สมัครอิสระกลุ่มรักษ์กรุงเทพ พร้อมเปิดตัวทีมงานที่จะมาร่วมสู้ศึกเลือกตั้งและทำงานในอนาคต 

โดยการแถลงเปิดตัวครั้งนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ได้ประกาศนโยบายสำคัญ ที่ย้ำว่า สามารถทำได้จริงเพราะทำให้เห็นมาแล้วและไม่ขายฝันคนกรุงเทพฯ เป็นนโยบายสำคัญที่หวังโกยคะแนนจากคน กทม. ในการลงสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ มี 8 ด้าน ประกอบด้วย 

 

 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อดีตผู้ว่าฯ กทม. แถลงเปิดตัวสู้ศึกเลือกตั้ง กทม.

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อดีตผู้ว่าฯ กทม. แถลงเปิดตัวสู้ศึกเลือกตั้ง กทม.
 

1.นโยบายเมืองป้องกันน้ำท่วม 
2.นโยบายเมืองเดินทางสะดวก
3.นโยบายเมืองแห่งสุขภาพ
4.นโยบายเมืองใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
5.นโยบายเมืองปลอดภัย
6.นโยบายเมืองแห่งการเรียนรู้
7.นโยบายเมืองดิจิทัล
8.นโยบายเมืองดูแลคนทุกกลุ่มทุกวัย

 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อดีตผู้ว่าฯ กทม. แถลงเปิดตัวสู้ศึกเลือกตั้ง กทม.

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อดีตผู้ว่าฯ กทม. แถลงเปิดตัวสู้ศึกเลือกตั้ง กทม.
 

ขณะที่ทีมงานที่ร่วมสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ มีทั้งกลุ่มคนลุยเมือง ที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เคยร่ามงานพัฒนากรุงเทพฯ ในด้านต่าง ๆ ในสมัยที่ พล.อ.อัศวิน เป็นผู้ว่าฯ กทม. อาทิ

 

- ด้านคมนาคม นายจิรวัฒน์ จังหวัด (ร่วมออกแบบ รถ BMV Feeder และเชื่อมต่อการเดินทางใน
กรุงเทพ)
- ด้านการศึกษา นางสาวณภัทร วัชรากรณ์ (ที่ปรึกยานโยบายสาธารณะ และ นักศึกษาปริญญาเอก)
- ด้านกีพาและกิจกรรมเยาวชน นาสสาวปุณวีร์ ประดิษฐ์พงศ์ (ผลักดันสนามสเกตสวนรถไฟ)
- ด้าน Universal design สิทธิผู้พิการ นายสว่าง ศรีสม (นักเคลื่อนไหวด้านการเข้าถึงของคน)
- ด้านการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นางสาวบวรลักษณ์ ทองมาก (นักวิจัยด้านนโยบาย
สาธารณะ )
- ด้านบริการสาธารณสุข นางสาวชมพูนุท พันธศรี (หนึ่งในผู้ผลักคันรถ BMV )
- ด้านชุมชนเข้มเข็ง นายธวัช ศรี วัฒนะ (นักชุมชน/ ผู้สมักร ส.ก. รักษ์กรุงเทพ)

 

พล.ต.อ.อัศวิน เผยว่า หลังจากแถลงและเปิดตัวทีมงานวันนี้แล้ว จะลุยลงพื้นที่หาเสียงทันที เพื่อขอคะแนนเสียงจากชาว กทม. โดยหวังว่า จะได้รับความไว้วางใจจากคน กทม. เลือกกลับเข้ามาสานงานต่อ และทำนโยบายที่นำเสนอให้เป็นจริง  

 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อดีตผู้ว่าฯ กทม. แถลงเปิดตัวสู้ศึกเลือกตั้ง กทม.และทีมงาน