svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ฤกษ์ดีวันนี้ ไทย-ซาอุฯ ลงนาม "ความตกลงด้านแรงงาน" เพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงาน

28 มีนาคม 2565
490

ฤกษ์ดีวันนี้ สุชาติ เผย ไทย-ซาอุฯ เตรียมลงนาม "ความตกลงด้านแรงงาน" มุ่งหวังให้การจ้างแรงงานไทยเป็นไปตามพันธกรณี พร้อมขอความร่วมมือ ซาอุฯ ช่วยตรวจตราการค้ามนุษย์ ปกป้องคุ้มครองสิทธิของนายจ้างและแรงงาน รวมถึงการบังคับใช้กฎระเบียบ สัญญาจ้างงานระหว่างกันที่เป็นธรรม

ฤกษ์ดีวันนี้ ไทย-ซาอุฯ ลงนาม "ความตกลงด้านแรงงาน" เพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงาน

28 มีนาคม 2565  นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรี นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ได้เดินทางถึงประเทศซาอุดีอาระเบีย วานนี้( 27 มี.ค.)เวลา 7.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น

 

โดยมีนายอับดุลมายิด อัลราชูดีย์ รัฐมนตรีช่วยดูแลกิจการแรงงาน กระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคม  พร้อมด้วยนายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา อุปทูต ณ กรุงริยาด ให้การต้อนรับ โดยนายสุชาติ กล่าวว่า “ในวันนี้ผมได้นำคณะผู้บริหารของกระทรวงแรงงานมายังกรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาราเบีย เพื่อเตรียมเข้าร่วมพิธีลงนามความตกลงด้านแรงงานในวันที่ 28 มีนาคน 2565 เวลา 12.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น”

 

ฤกษ์ดีวันนี้ ไทย-ซาอุฯ ลงนาม "ความตกลงด้านแรงงาน" เพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงาน

จากนั้น นายสุชาติ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมและพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานไทย ณ กรุงริยาด รวมทั้งหารือข้อราชการกับนายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา อุปทูต ณ กรุงริยาด โดยกล่าว ขอบคุณท่านอุปทูต ที่ให้การดูแลอัครราชทูตที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ของฝ่ายแรงงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำ สนับสนุน การปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงแรงงาน ประจำการที่กรุงริยาด

 

รวมถึงช่วยเหลือดูแลแรงงานไทยในซาอุดีอาระเบีย ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เหมาะสม ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิกฎหมาย และขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศ ที่ช่วยผลักดันสนับสนุน ให้การลงนามความตกลงด้านแรงงานในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จโดยเร็ว มุ่งหวังว่าให้การจ้างแรงงานไทยเป็นไปตามพันธกรณีด้านแรงงานของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือทางการซาอุดีอาระเบียช่วยตรวจตราในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ปกป้องคุ้มครองสิทธิของนายจ้างและแรงงาน รวมถึงการบังคับใช้กฎระเบียบ สัญญาจ้างงานระหว่างกันที่เป็นธรรม แรงงานได้รับค่าจ้าง สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย

 

สำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน มีแรงงานไทยที่ไปทำงานอยู่ในซาอุดีอาระเบีย จำนวน 1,334 คน ส่วนใหญ่เป็นการแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง นายจ้างพาไปทำงาน และ Re - entry ซึ่งตำแหน่งงานที่ไปทำ เช่น ช่างเชื่อม ช่างเทคนิค ช่างเครื่องยนต์ ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักร คนงานผลิตผลิตภัณฑ์ทั่วไป คนงานควบคุมเครื่องจักร ผู้ช่วยกุ๊ก แม่บ้าน เป็นต้น

ฤกษ์ดีวันนี้ ไทย-ซาอุฯ ลงนาม "ความตกลงด้านแรงงาน" เพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงาน

นายสุชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันเดียวกันนี้ยังได้พบปะหารือกับตัวแทนบริษัทรับเหมาก่อสร้าง เพื่อตรวจเยี่ยมสภาพการจ้างงานในไซด์งานก่อสร้างของบริษัท AL BAWANI -CP02 โดยได้หารือกันในประเด็นความต้องการแรงงานในกิจการก่อสร้างของซาอุดีอาระเบีย สภาพเศรษฐกิจโดยรวม แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจก่อสร้างในอนาคต ตลอดจนแผนการลงทุนในโครงการก่อสร้างอื่น ๆ ที่วางแผนไว้ รวมถึงมาตรการดูแลคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในซาอุดีอาระเบียนั้น จะมี E-Contract Program ซึ่งเป็นการทำสัญญาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งรักษาสิทธิของลูกจ้าง และลดความขัดแย้งระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง

 

นอกจากนี้ยังมีข้อริเริ่ม Labor Mobility Initiative ให้แรงงานเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น สร้างประสิทธิภาพ และความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานและสอดคล้องกับความต้องการแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานภาคบริการ โรงแรม สุขภาพ และอุตสาหกรรมก่อสร้าง ในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของทางการซาอุดีอาระเบีย และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับจุดเด่นด้านฝีมือของแรงงานไทย โดยเฉพาะแรงงานที่มีฝีมือและกึ่งฝีมือ รวมทั้งความขยัน อดทนที่เป็นเอกลักษณ์ของแรงงานไทย ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลถึงความพร้อมในการทดสอบฝีมือแรงงานและกระบวนการฝึกอบรมต่างๆ ให้แก่แรงงานไทย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปทำงานที่ซาอุดีอาระเบียอีกด้วย

ฤกษ์ดีวันนี้ ไทย-ซาอุฯ ลงนาม "ความตกลงด้านแรงงาน" เพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงาน