svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

หมอยง แนะตรวจเลือดสำรวจคนไทย ช่วยประเมินติดเชื้อโควิดไปแล้วมากแค่ไหน?

"หมอยง" หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนะนำ ควรตรวจเลือดสำรวจคนไทย ประเมินการติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์หรือมากน้อยแค่ไหน

อีกความเคลื่อนไหวทางวิชาการที่มาจก ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หรือ คุณหมอยง หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว "Yong Poovorawan" ระบุว่า

 

"โควิด 19 การติดเชื้อแบบไม่มีอาการ

ยง ภู่วรวรรณ

20 มีนาคม 2565

การติดเชื้อโควิด 19 อย่างที่ทราบกัน ส่วนใหญ่จะมีอาการน้อย เป็นแบบรูปพีระมิดที่ฐาน จะเป็นพวกที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อย ในกลุ่มสีเขียว อาจร้อยละ 90 หรือมากกว่า โดยเฉพาะในสายพันธุ์โอมืครอน แต่จะมีจำนวนหนึ่งที่มีอาการมาก อยู่บนยอดของพีระมิดที่เป็นส่วนน้อย จะเป็นผู้สูงอายุ หรือโรคประจำตัว

 

หมอยง แนะตรวจเลือดสำรวจคนไทย ช่วยประเมินติดเชื้อโควิดไปแล้วมากแค่ไหน?

หมอยง แนะตรวจเลือดสำรวจคนไทย ช่วยประเมินติดเชื้อโควิดไปแล้วมากแค่ไหน?

จากการศึกษาในเด็ก 5-11 ปี ที่มารับการฉีดวัคซีน ในโครงการของศูนย์ โดยการคัดเลือกผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อน หรือกลุ่มเสี่ยง ในจำนวน 80 ราย ยังพบว่า มีถึง 5 ราย ที่ผลการตรวจเลือดพบว่ามีการติดเชื้อมาก่อน โดยไม่มีอาการใดๆมาก่อนเลยทั้งสิ้น คือการติดเชื้อแบบไม่มีอาการ ผลการตรวจเลือดตรวจพบ ภูมิต้านทานต่อ นิวคลีโอแคปสิด และ สไปรทโปรตีน เป็นการบ่งบอกว่าเป็นการติดเชื้อมาก่อน ภูมิที่ตรวจพบไม่ได้เกิดจากวัคซีน

 

 

หมอยง แนะตรวจเลือดสำรวจคนไทย ช่วยประเมินติดเชื้อโควิดไปแล้วมากแค่ไหน?

 

 

ในประชากรไทย จึงมีจำนวนหนึ่งที่ติดเชื้อโดยที่ไม่มีอาการ นอกจากการตรวจเลือดเท่านั้น จึงจะทราบได้ว่าเคยติดเชื้อมาก่อนหรือไม่ การประเมินสำรวจ ว่าประชากรไทยเคยติดเชื้อมาแล้วเท่าไหร่ สามารถทำได้โดยการตรวจจากเลือด หาภูมิต้านทานต่อ นิวคลีโอแคปสิด แต่จะมีจุดอ่อนอยู่ที่ว่าภูมิต้านทานต่อ นิวคลีโอแคปสิด จะอยู่ไม่นาน โดยการตรวจหลังการติดเชื้อ มานานแล้ว 1 ปี จะตรวจพบเพียง 25 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น การตรวจหาภูมิต้านทานต่อ สไปรทโปรตีน ที่อยู่ได้นานกว่า ก็จะต้องแยกจากผลของวัคซีนหรือการติดเชื้อ โดยใช้ประวัติเข้ามาช่วยว่าเคยฉีดวัคซีนมาแล้วหรือยัง

 

ประเทศไทยน่าจะได้มีการสำรวจ ว่าประชากรไทยติดเชื้อไปแล้วมากน้อยเท่าไหร่ โดยการตรวจเลือดก็จะประเมินการติดเชื้อไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์หรือมากน้อยแค่ไหน"