รัฐบาล เชิญชวน ให้กำลังใจ "อสม.-อสส." เนื่องในวัน "อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ" ระบุเป็น "หมอคนแรก" ที่เข้าถึงประชาชน ในภาวะวิกฤตโรคต่างๆ ชี้ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ระบบสาธารณสุขไทย ได้รับการยกย่องในระดับโลก

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

20 มีนาคม 2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า เนื่องจากวันที่ 20 มี.ค. ของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ รัฐบาลขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมส่งกำลังใจให้ทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)  และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร(อสส.) ทั้ง 1,050,306 คน ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งมาโดยต่อเนื่อง   

หมอคนแรกของปชช. ร่วมให้กำลังใจ อสม.-อสส. วัน"อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ"

ทั้งในช่วงเวลาปกติ อสม.และ อสส. คือกลไกสำคัญในการช่วยดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในขั้นปฐมภูมิ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรคตามฤดูกาลแก่ประชาชนจนถึงระดับครัวเรือน และเมื่อเกิดโรคระบาดไม่ว่าจะเป็น โรคซาร์ส ไข้หวัดนก และล่าสุดโควิด-19 อสม.และ อสส. เป็นบุคลากรด่านหน้า ที่ทำหน้าที่ทั้งการคัดกรอง ให้คำแนะนำและดูแลคนในหมู่บ้านและชุมชนอย่างใกล้ชิด สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนระบบสาธารณสุขไทยได้รับการยกย่องในระดับโลก  

น.ส.ไตรศุลี กล่าวต่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ย้ำถึงนโยบาย ที่จะเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขตั้งแต่ฐานรากตามโครงการคนไทยมีหมอดูแล 3 คน โดยมี อสม.เป็นหมอคนที่ 1 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) เป็นหมอคนที่ 2 และแพทย์ที่โรงพยาบาลเป็นหมอคนที่ 3 โดยกระทรวงสาธารณสุข มีเป้าหมายการเพิ่มความชำนาญของเจ้าหน้าที่ อสม. ผ่านโครงการต่างๆ  เพื่อให้ระบบการดูแลสุขภาพคนไทยมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น   

 

โดยล่าสุดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสถาบันพระบรมราชชนกได้มีโครงการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ อสม. ให้เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 3,000 คน หลักสูตรระยะเวลา 1 ปี เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของหมอคนที่ 1 ให้มีความรู้ทั้งไปประกอบอาชีพและดูแลสุขภาพคนในชุมชนได้ดียิ่งขึ้น 

แฟ้มภาพ

“รองนายกรัฐมนตรีย้ำว่า กระทรวงสาธารณสุขโดยการสนับสนุนของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ความสำคัญกับการดูแลขวัญกำลังใจของพี่น้อง อสม. ทั้งการสนับสนุนค่าเยียวยา ค่าเสี่ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และที่รัฐบาลยังคงมุ่งมั่นต่อไปคือ การพัฒนาศักยภาพของ อสม. ผ่านโครงการต่างๆ เพื่อการดูแลสุขภาพของคนไทยที่เข้มแข็งตั้งแต่ระดับฐานราก” น.ส.ไตรศุลี กล่าว   

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวถึงความเป็นมาของ อสม.ในประเทศไทย ว่า เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ในปี พ.ศ. 2520 จึงเกิดโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พื้นที่ทดลองใน 20 จังหวัด ก่อนจะขยายไปทั่วประเทศ จนกลายเป็นกลไกความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขของประเทศ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม. คณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2536  จึงอนุมัติให้วันที่ 20 มี.ค. ของทุกปี เป็นเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อมีกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติต่อความเสียสละและเกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่ อสม. เป็นประจำทุกปี  

 

สำหรับเหตุผลที่เลือกวันที่ 20 มี.ค. นั้นเนื่องจากตรงกับวันที่รัฐบาลได้บรรจุโครงการสาธารณสุขมูลฐานแห่งชาติ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2522

หมอคนแรกของปชช. ร่วมให้กำลังใจ อสม.-อสส. วัน"อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ"

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด