เช็กเลย "ราชกิจจาฯ" ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 62  ราย ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 65 "ราชกิจจาฯเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 62 ราย

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  1เมษายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

เช็กเลย"ราชกิจจาฯ"โปรดเกล้าฯแต่งตั้งขรก.ตำรวจตำแหน่งต่างๆ จำนวน 62 ราย

 

เช็กเลย"ราชกิจจาฯ"โปรดเกล้าฯแต่งตั้งขรก.ตำรวจตำแหน่งต่างๆ จำนวน 62 ราย

เช็กเลย"ราชกิจจาฯ"โปรดเกล้าฯแต่งตั้งขรก.ตำรวจตำแหน่งต่างๆ จำนวน 62 ราย