background-defaultbackground-default
เปิดแฟ้มครม. ถกมาตรการแก้น้ำมันแพง จับตาช่วยค่าก๊าซผ่านบัตรสวัสดิการรัฐ

เปิดแฟ้มวาระการประชุมครม.วันนี้ จับตา นายกฯถกมาตรการต่อเนื่องรับผลกระทบราคาน้ำมันแพง ดันงบกลางช่วยค่าก๊าซหุงต้มผ่านบัตรสวัสดิการรัฐ ต่ออายุพรก.ฉุกเฉิน 3 จว.ชายแดนใต้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 

15 มี.ค. 65 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประจำวันที่ 15 มี.ค. ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธาน  มีวาระการประชุมที่น่าสนใจ คาดหมายว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้รายงานร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ตามที่กำหนดให้เป็นวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค.65 พร้อมกัน โดยจะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ในวันศุกร์ที่ 25 มี.ค. 2565

 

ขณะที่พล.อ. สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช.  จะเสนอการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการทบทวนประกาศที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดอานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของ นายกรัฐมนตรี

 

พร้อมกันนี้ กระทรวงการต่างประเทศ และ สภาความมั่นคงแห่งชาติ จะมีการรายงานสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซีย - ยูเครน ที่เข้าสู่วันที่ 20 ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและการคว่ำบาตรรัสเซียที่ส่งผลต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ราคาเพิ่มสูง ทำให้ราคาสินค้าหลายรายการปรับเพิ่มขึ้นโดยกระทบกับไทยโดยตรงมีสินค้าพลังงาน ได้แก่ น้ำมันและก๊าซ รวมทั้งต้นทุนเรื่องปุ๋ยก็เพิ่มขึ้นด้วย ทำให้ "ครม."ต้องมีการหารือกันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 

กระทรวงพลังงาน จะเสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  โดยการช่วยเหลือเงินอุดหนุนก๊าชหุงต้ม จาก 45 บาทต่อครัวเรือน ต่อขยายออกไปอีก 3 เดือน เพิ่มเป็น 100 บาท  โดยคาดว่าจะใช้เงินอุดหนุนจากงบกลาง เนื่องจากไม่สามารถใช้งบประมาณจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาทได้ เพราะไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ พ.ร.ก. 

 

 

 

อีกประเด็นปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบรัสเซีย- ยูเครน คือปัญหาอาหารสัตว์ ที่ราคาสูงขึ้น  ซึ่งมีการตรวจสอบพบว่า มีความพยายามกักตุนสินค้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งในส่วนนี้  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รวมถึง กระทรวงพาณิชย์ จะมีการรายงานถึงการติดตามตรวจสอบแก้ปัญหา 

 

ขณะเดียวกัน  กระทรวงเกษตรฯ จะเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาปุ๋ยแพง เบื้องต้นจะสนับสนุนให้เกษตรกรใช้วิธีการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน และใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราที่เหมาะสม  ทั้งนี้เกษตรกรสามารถรวมกลุ่มเพื่อทำปุ๋ยสั่งตัดตามค่าวิเคราะห์นั้น วิธีการนี้จะช่วยให้ลดต้นทุนการเพาะปลูกลง 15-20 %

 

รวมทั้งจะสนับสนุนให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้นส่วนหนึ่งจะช่วยปรับปรุงบำรุงดินด้วย นอกจากนี้ จะเสนอให้ทบทวนโครงการเหมืองโพแทสเซียม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้า

 

นอกจากนี้ที่ประชุม "ครม." จะรับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในเรื่องแผนการบริหารพลังงานในภาวะวิกฤต รวมทั้งการขยายเพดานเงินกู้ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงฯ เพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตเพื่อให้รัฐบาลตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ที่ 30 บาทต่อลิตร ตามนโยบายของรัฐบาลให้ได้ยาวนานที่สุด 

 

 

 

ขณะเดียวกันจะมีการรับทราบสูตรการคำนวณไฟฟ้าใหม่เพื่อลดผลกระทบค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (FT) ในงวดต่อไปที่ประชาชนจะต้องรับภาระมากขึ้นตามต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น 

 

วาระ "ครม." อื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น วาระเพื่อการพิจารณากระทรวงศึกษาขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าตอบแทนและค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ โรงเรียน

 

กระทรวงพัฒนาสังคมฯ เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

 

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นำบิมสเทค ครั้งที่ 5

 

ด้านสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ( ปปง.) เสนอขออนุมัติการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตราการทางการเงิน [ Financial Action Task Force ( FATF)  

 

กระทรวงคมนาคมเสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการมลพิษทางน้้าเนื่องจากน้้ามันและเคมีภัณฑ์ พ.ศ...

 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ....

 

กระทรวงกลาโหมเสนอรายงานประจำปี 2563 ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

 

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการประชุมครม.ในเวลา 14.30 น นายกรัฐมนตรี จะเรียกทีมเศรษฐกิจเข้าหารือ หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเสร็จ เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากการสู้รบสงคราม ระหว่าง ยูเครนและรัสเซีย

 

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด