background-defaultbackground-default
รัฐตรึงค่าไฟฟ้า! ถ้าใช้ไม่เกิน 1,200 บาท

พลังงาน ย้ำชัดตรึงราคาดีเซล 30 บาทต่อลิตร เท่าที่กองทุนฯจะมีเงินพอ โยนคลัง-สภาพัฒน์ หามาตรการต่อ รับก๊าซหุงต้มจำต้องขึ้นราคา เม.ย นี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ระบุ ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 15 ปี ราคาก๊าซธรรมชาติ LNG ก็มีการปรับราคาสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ จนผลกระทบกับราคาน้ำมัน ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ทางกระทรวงพยายามออกมาตรการดูแลแล้ว ทั้งการตรึงราคาดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร ด้วยการขยายวงเงินกองทุน 30,000 ล้านบาท เป็น 40,000 ล้านบาท ใช้ตามสถานการณ์จริง จะตรึงยาวไปขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และวงเงินที่มี หลังจากนี้ให้กระทรวงพลังงาน กับสภาพัฒน์ไปหารือกันว่า จะมีมาตรการเสริมอะไรเพิ่มเติมกันอีก หากปัจจัยต่างๆ ยืดเยื้อไปมากกว่านี้

รัฐตรึงค่าไฟฟ้า! ถ้าใช้ไม่เกิน 1,200 บาท

รัฐตรึงค่าไฟฟ้า! ถ้าใช้ไม่เกิน 1,200 บาท

ราคาพลังงานไฟฟ้า ก็เป็นอีกส่วนที่จำเป็นต้องขึ้นราคา แต่ยังแบ่งการขึ้นเป็นแบบขั้นบันได / ขณะที่ก๊าซหุงต้มปัจจุบันอยู่ที่ 318 บาท ต่อถัง เป็นราคาที่ถูกตรึงมานานแล้ว จึงจำเป็นว่า 31 มีนาคมนี้ต้องปรับราคาขึ้น 15 บาทก่อนในเบื้องต้น เป็น 333 ต่อถัง 15 กิโลกรัม หรือ กิโลกรัมละ 1 บาท คิดว่าไม่เป็นภาระกับประชาชนมาก หากเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแพงกว่ามาก ราคาพลังงานของประเทศไทยอยู่ในระดับกลางๆ เท่านั้น

รัฐตรึงค่าไฟฟ้า! ถ้าใช้ไม่เกิน 1,200 บาท

รัฐตรึงค่าไฟฟ้า! ถ้าใช้ไม่เกิน 1,200 บาท

หลังจากนี้กำลังพิจารณามาตรการสนับสนุนช่วยเหลือ คนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย หรือประมาณ 1,200 บาท อาจจะไม่ปรับราคาค่าไฟขึ้น ให้คงเป็นอัตราเดิม

รัฐตรึงค่าไฟฟ้า! ถ้าใช้ไม่เกิน 1,200 บาท

ส่วนสถานะการเงินของกองทุนน้ำมัน ใช้เงินไปแล้วติดลบอยู่ 23,000 ล้านบาท เหลือวงเงินใช้ 17,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับวงเงินกู้จากกระทรวงการคลังมาแล้ว หากสถานการณ์น้ำมันอยู่ที่ 115 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล คาดว่าจะพยุงไปได้ถึงเดือนพฤษภาคมนี้

รัฐตรึงค่าไฟฟ้า! ถ้าใช้ไม่เกิน 1,200 บาท

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ยืนยันว่า ปัจจัยรัสเซีย-ยูเครน ยังไม่มีผลกระทบกับสัญญาการจัดหาน้ำมันของไทย รวมถึงปัจจุบันน้ำมันสำรองของประเทศยังมีเพียงพอใช้ต่อไปได้อีก 61 วันในภาวะฉุกเฉิน แต่หากคำนึงถึงเสถียรภาพของพลังงาน แล้วมีการสำรองเพิ่มอีก 6-7 วัน อาจต้องเก็บเงินจากประชาชนเพิ่มเข้าไปในราคาน้ำมันอีกละ 60 สตางค์ ต่อลิตร

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด