background-defaultbackground-default
คลัง แจงเงินสะพัด 5.8 หมื่นล้าน "คนละครึ่งเฟส 4" ครองแชมป์ใช้จ่ายสูงสุด

คลัง เผยตัวเลขมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ เงินสะพัด 5.85 หมื่นล้านบาท คนละครึ่งเฟส 4 ครองแชมป์สูงสุด กระตุ้นการใช้จ่าย 5.3 หมื่นล้านบาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

11 มีนาคม 2565 นายพรชัย ธีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผย ความคืบหน้ามาตรกรรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ระยะที่ 4 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่ 2 และโครงการคนละครึ่งเฟส 4 

 

ข้อมูลสะสม ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 ณ เวลา 23.00 น. พบว่า มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 40.81 ล้านราย และมียอดใช้จ่ายรวมทั้งหมด 58,552.88 ล้านบาท 
 

คลัง แจงเงินสะพัด 5.8 หมื่นล้าน "คนละครึ่งเฟส 4" ครองแชมป์ใช้จ่ายสูงสุด

สรุปผลการใช้จ่าย มีรายละเอียด ดังนี้

 

1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ระยะที่ 4 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 13.32 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 4,858.98 ล้านบาท


2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 1.24 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 420.90 ล้านบาท

"คนละครึ่งเฟส 4" ครองแชมป์ใช้จ่ายสูงสุด

3. โครงการคนละครึ่งเฟส 4 มีรายละเอียดดังนี้

 • ผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 จำนวน 25.46 ล้านราย ยอดใช้จ่าย 51,992.4 ล้านบาท 
 • ผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายใหม่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 จำนวน 7.85 แสนราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 1,280.6 ล้านบาท 
 • รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 26.25 ล้านราย และยอดการใช้จ่ายรวม 53,273.0 ล้านบาท 
 • จำนวนเงินที่ประชาชนจ่าย 27,079.6 ล้านบาท
 • รัฐร่วมจ่าย 26,1934 ล้านบาท 

 

คลัง แจงเงินสะพัด 5.8 หมื่นล้าน "คนละครึ่งเฟส 4" ครองแชมป์ใช้จ่ายสูงสุด

ยอดใช้จ่ายสะสม แบ่งตามประเภทตามร้านค้า ดังนี้

 • ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 22,041.9 ล้านบาท 
 • ร้านธงฟ้า 9,0827 ล้านบาท
 • ร้าน OTOP 2,335.4 ล้านบาท 
 • ร้านค้าทั่วไป 18,779 5 ล้านบาท 
 • ร้านบริการ 935.6 ล้านบาท 
 • กิจการขนส่งสาธารณะ 97.9 ล้านบาท 

 

ประชาชนที่ได้รับสิทธิทั้งหมด 26.38 ล้านราย ซึ่งเป็นประชาชนกลุ่มเดิมฯ ที่กดยืนยันสิทธิและมีการใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 แล้ว จำนวน 25.46 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งเฟส 3 จำนวน 26.35 ล้านราย 


สำหรับ ผู้ประกอบการ เข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 4 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแล้วจำนวน 1.35 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.7 หมื่นราย

สำหรับข้อมูลการใช้จ่ายสะสมผ่าน ฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม โครงการ คนละครึ่งเฟส 4 มีการใช้จ่ายสะสม
1,559.1 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 808.3 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 750.8 ล้านบาท 

 

ในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ที่ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม มีจำนวน 9.28 หมื่นราย

"คนละครึ่งเฟส 4" ครองแชมป์ใช้จ่ายสูงสุด

 

นายพรชัย กล่าวอีกว่า ทั้ง 3 โครงการดังกล่าวข้างต้น ประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ ได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

 

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้ารายใหม่ยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ผ่าน www.คนละครึ่ง.com หรือติดต่อเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่หรือสาขาธนาคารกรุงไทยฯ ได้อย่างต่อเนื่องจนกว่ากระทรวงการคลังจะประกาศปิดรับสมัคร

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด