svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าวทั่วไทย

ราคาพืชผักผลไม้เชียงใหม่ยังนิ่งไม่ปรับราคาตามน้ำมันแพง

เชียงใหม่ –สำรวจตลาดเมืองใหม่ ศูนย์กลางค้าส่งพืชผักผลไม้ของจังหวัดเชียงใหม่ พ่อค้ามะพร้าว ยันราคายังคงเดิม หากจะปรับน่าจะมาจากผลผลิตน้อยลงจากฤดูแล้ง เช่นเดียวกันผักสด ราคาบางตัวลดลงตามปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ไก่ตัว ยังคงจำหน่ายราคา 60 บาทต่อกิโลกรัม

              เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวี ได้ลงพื้นที่สำรวจราคาผัก ผลไม้และ ไก่สด บริเวณตลาดเมืองใหม่ อ.เมืองจ.เชียงใหม่ หลังจากที่ราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินปรับราคาเพิ่มขึ้น พบว่า ราคาสินค้ายังคงที่ไม่มีการปรับราคาขึ้น แต่แนวโน้มหลังจากที่เริ่มเข้าสู่ฤดูแล้ง คาดว่าพืชผักผลไม้อาจจะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตมีจำนวนน้อยลง ซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาด

ราคาพืชผักผลไม้เชียงใหม่ยังนิ่งไม่ปรับราคาตามน้ำมันแพง

             นายบรรหาร สมประสงค์ เจ้าของร้านมะพร้าวสุดยอด ตลาดเมืองใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ราคามะพร้าวยังไม่มีการปรับราคาเพิ่ม ยังคงจำหน่ายในราคา 10ลูก 180 บาท หากซื้อปลีกจำหน่ายในราคาลูกละ 20 บาท โดยปกติลูกค้าส่วนใหญ่จะเข้าซื้อสินค้าแบบยกถุงในราคาส่ง วันละไม่ต่ำกว่า 100 ถุง มะพร้าวที่นำมาจำหน่ายส่งมาจากจ.ราชบุรี ซึ่งเป็นแหล่งขายส่งขนาดใหญ่ ส่วนราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อราคามะพร้าว หากราคาจะปรับเพิ่มขึ้นจะมาจากผลผลิตในช่วงฤดูแล้งมีน้อย โดยปกติจะเริ่มปรับเพิ่มขึ้นในช่วงประมาณ เดือนเมษายน ไปจนกระทั่งเข้าสู่ฤดูฝน

             ขณะที่ น.ส.วิรดา สมบุญ แม่ค้าจำหน่ายไก่สด ในตลาดเมืองใหม่ กล่าวว่า ราคาชิ้นส่วนไก่สดไม่ได้มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น ราคาสินค้ายังจำหน่ายในราคาเดิม แม้ว่าราคาน้ำมันจะมีการปรับเพิ่มขึ้น โดยราคาชิ้นส่วนสะโพกอยู่ที่กิโลกรัมละ 70 บาท, ชิ้นส่วนอกไก่ กิโลกรัมละ 85 บาท, น่องไก่ ราคากิโลกรัมละ 73 บาท, ปีกไก่ราคากิโลกรัมละ 85 บาท ส่วนไก่เป็นตัวจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 60 บาท

ราคาพืชผักผลไม้เชียงใหม่ยังนิ่งไม่ปรับราคาตามน้ำมันแพง

ราคาพืชผักผลไม้เชียงใหม่ยังนิ่งไม่ปรับราคาตามน้ำมันแพง

           นางวิมล จันทร์แก้ว แม่ค้าขายผักสด ในตลาดเมืองใหม่กล่าวว่า ราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นวันนี้ไม่ได้ส่งผลให้ราคาผักปรับเพิ่มขึ้น แต่ราคาผักจะขึ้นอยู่กับผลผลิตต้นทาง ในสวนมีปริมาณมากน้อยขนาดไหน หากผักมีน้อยราคาจะปรับสูงขึ้นทันที แต่ในช่วงนี้ผักยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทำให้ราคาไม่ได้ปรับตัวขึ้น โดยต้นหอมราคากิโลกรัมละ 40 บาท บางช่วงลดลงเหลือเพียงกิโลกรัมละ 30 บาท ผักชีฝรั่งราคากิโลกรัมละ 60 บาท ผักคะน้า กิโลกรัมละ 35 บาท คื่นช่ายกิโลกรัมละ 20 บาท ผักกาดหอมกิโลกรัมละ 30 บาท หากเป็นช่วงฤดูแล้ง ราคาเคยปรับเพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 80-90 บาท