background-defaultbackground-default
เปิดเงื่อนไข "นนท์พร้อมพลัส" เปิด Walk in ฉีดวัคซีนวันละ 2,000 คน

เปิดเงื่อนไข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เปิด Walk in ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และวัคซีนเข็มกระตุ้น วันละ 2,000 คน หวังลดอัตราการป่วยและเสียชีวิต หลังไทยติดเชื้อพุ่งวันละ 2 หมื่นคน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

2 มีนาคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ประกาศเปิด Walk in ฉีดวัคซีนสำหรับบุคคลทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี” มีเนื้อหาดังนี้

 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ที่พุ่งสูงขึ้น เกิน 20,000 คน/วัน ขอเชิญประชาชน ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ทัน เพื่อลดอัตราตายและลดอัตราป่วยจากการติดเชื้อโอมิครอน (Omicron) โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว

 

นนท์พร้อมพลัส เปิด Walk in สัปดาห์เดียว 2,000 คน/วัน ตั้งแต่เวลา 12.00 -14.00 น.

 • สถานที่รับวัคซีนที่สนามฉีดเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์
 • กำหนดฉีดวัคซีน วันที่ 3 และ 4 มี.ค.65
 • พร้อมทั้งเปิดวอล์คอิน วัคซีนเข็ม 1และเข็มที่ 2 ทุกรอบ แบบเลือกชนิดวัคซีนได้

 

เปิดเงื่อนไข "นนท์พร้อมพลัส" เปิด Walk in ฉีดวัคซีนวันละ 2,000 คน

 ขั้นตอนการรับบัตรคิว 

 • บุคคลทั่วไป รับบัตรคิว ลานจอดรถ ชั้น 3
 • ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป 
 • ผู้พิการ ผู้ใช้รถเข็น รับบัตรคิว ประตูทางเข้าห้างท้อปส์ ด้านหลังห้าง 
 • รับบัตรคิว ชั้น 2 หน้าจุดฉีดวัคซีน
 • ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ กรุณาเตรียมรถเข็นของตนเองมาด้วย จะทำให้ได้รับบริการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น


 เงื่อนไขในการรับวัคซีน  

สำหรับผู้ที่จะได้รับวัคซีนเข็ม 3 เป็น AstraZeneca

 • Sinovac+Sinovac ครบ 1 เดือนขึ้นไป
 • Sinopharm+Sinopharm ครบ 1 เดือนขึ้นไป
 • Sinovac+AstraZeneca ครบ 3 เดือนขึ้นไป

 

เปิดเงื่อนไข "นนท์พร้อมพลัส" เปิด Walk in ฉีดวัคซีนวันละ 2,000 คน

 สำหรับผู้ที่จะได้รับ วัคซีนเข็ม 3 เป็น Pfizer 

 • AstraZeneca+AstraZeneca ครบ 3 เดือนขึ้นไป
 • Sinovac+Pfizer ครบ 3 เดือนขึ้นไป
 • AstraZeneca+Pfizer ครบ 6 เดือนขึ้นไป
 • Pfizer+Pfizer ครบ 6 เดือนขึ้นไป

 

สำหรับผู้ที่จะได้รับ วัคซีนเข็ม 4 การฉีดวัคซีนเข็ม 4 ต้องมีระยเวลาห่างจากเข็ม 3 เป็นเวลา 3 เดือน

 • สูตรที่ 1 Sinovac เข็ม1+Sinovac เข็ม2+AstraZeneca เข็ม3 จะได้รับ AstraZeneca เป็นเข็มที่ 4
 • สูตร 2 Sinovac เข็ม1+Sinovac เข็ม2+Pfizer เข็ม3 จะได้รับ Pfizer เป็นเข็มที่ 4

 

เปิดเงื่อนไข "นนท์พร้อมพลัส" เปิด Walk in ฉีดวัคซีนวันละ 2,000 คน

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด